Kinh phí và tài trợ

Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 sẽ tài trợ chi phí tổ chức Trường Đông và hỗ trợ một số chi phí cho học viên tham dự, chi tiết như sau:

  • Học phí, học liệu và các vật tư phục vụ giảng dạy: Miễn phí;
  • Hỗ trợ một phần tiền ăn, nước uống cho học viên tham dự theo quy định của nhà nước.