Hội thảo Toán ứng dụng và Khoa học máy tính

Thời gian: 08:00:03/12/2021 đến 17:00:04/12/2021

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán-157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

1. Mục tiêu:

Hội thảo Toán ứng dụng và Khoa học máy tính (VIASM Meeting on Mathematical Aspects of Computer Sciences - VMMACS 2021) do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức thường niên, bắt đầu từ năm 2021. Chủ đề của hội thảo tập trung vào các nghiên cứu về ứng dụng của Toán học trong Khoa học máy tính, bao gồm (nhưng không giới hạn) các lĩnh vực: Cơ sở lý thuyết của tin học, lý thuyết mã hoá (coding theory), mật mã (Cryptography), học máy (Machine Learning), tối ưu hoá (Optimization), trí tuệ nhân tạo (AI) ... Hội thảo là dịp để các nhà khoa  học quốc tế và người Việt Nam trên toàn thế giới  về Toán và Khoa học máy tính gặp gỡ, trao đổi, giới thiệu những hướng nghiên cứu mới, có tính thời sự và ứng dụng cao. VMMACS cũng sẽ là nơi kết nối các sinh viên, học  viên cao học, nghiên cứu sinh ở Việt Nam với các nhà khoa học trong và ngoài nước.

2. Ban tổ chức:

  • PGS. TS. Lê Minh Hà - Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
  • PGS. TS. Nguyễn Hà Nam - Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
  • TS. Mai Anh Tiến - Đại học quản lý Singapore
  • TS. Nguyễn Tạ Toàn Khoa - Đại học Wollongong
  • TS. Vũ Văn Khu - Đại học Quốc gia Singapore

3. Báo cáo mời toàn thể

San Ling - Nanyang Technological University, Singapore.

Recent Constructions of Locally Repairable Codes. Abstract: xem file

Steven Galbraith - University of Auckland, New Zealand

Some applications of mathematics in cryptography. Abstract: xem file

4. Báo cáo mời tiểu ban

Nguyen Viet Anh - VinAI Research, Vietnam

Robust Recourses under Distributional Ambiguity

Vuong Thuy Duong - Stanford University, USA

Entropic Independence and Its Applications: Optimal Mixing for Glauber Dynamics on Ising models

Nguyen Dinh Chi - FPT, Vietnam

Modulation Codes: Innovation & Application

Ta Duy Hoang - ENS de Lyon, France

Larger Corner-Free Sets from Combinatorial Degenerations and the Symmetric Subrank of Tensors.

Dau Son Hoang - RMIT University, Australia

Private and Efficient Data Retrieval from a Merkle Tree

Le Hung - University of Massachusetts Amherst, USA

Graph Spanners: the Old, the New, and the Future

Nguyen Ngoc Khanh - IBM, Switzerland

Practical Zero-Knowledge Proofs From Lattices

Truong Vinh Lan - Cambridge University, UK

Replica Analysis of the Linear Model with Markov or Hidden Markov Signal Priors

Hoang Trong Nghia - Amazon, USA

Model Aggregation via Bayesian Nonparametric Methods

Trieu Ni - Arizona State University, USA

Private Matching at Scale

Nguyen Quoc Phong - National University of Singapore, Singapore

Value-at-Risk Optimization with Gaussian Processes

Francesco Sica - Nazarbayev University Kazakhstan

Factoring with Hints

Nguyen Hong Thanh - University of Oregon, USA

Addressing Real-world Societal Challenges: Advanced Game-Theoretic Models and Algorithms.

Nguyen Trung Thanh - Phenikaa University, Vietnam

A PTAS for a class of binary non-linear programs with low-rank functions

Do Xuan Thanh - VGISC, Vietnam

Traceable Inner Product Functional Encryption

Nguyen Tuan Thanh - Singapore University of Technology and Design, Singapore

Storing information in DNA: the next data storage revolution

Dao Duc Tu - Nanyang Technological University, Singapore

Maximum Length of Robust Positioning Sequences

5. Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

6. Đăng ký: Tại đây

Thời hạn đăng ký:  ngày 29 tháng 11 năm 2021

7. Liên hệ: Thư ký Bùi Thị Việt Chính, email: bvchinh@viasm.edu.vn

8. Ngôn ngữ: Tiếng Anh/Tiếng Việt

9. Đối tượng tham dự: sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các nhà khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu, các kỹ sư R&D từ khu vực doanh nghiệp và nhà nước.