Hội thảo Toán ứng dụng và Khoa học máy tính

Thời gian: 08:00:03/12/2021 đến 17:00:04/12/2021

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán-157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

1. Mục tiêu:

Hội thảo Toán ứng dụng và Khoa học máy tính (VIASM Meeting on Mathematical Aspects of Computer Sciences - VMMACS 2021) do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức thường niên, bắt đầu từ năm 2021. Chủ đề của hội thảo tập trung vào các nghiên cứu về ứng dụng của Toán học trong Khoa học máy tính, bao gồm (nhưng không giới hạn) các lĩnh vực: Cơ sở lý thuyết của tin học, lý thuyết mã hoá (coding theory), mật mã (Cryptography), học máy (Machine Learning), tối ưu hoá (Optimization), trí tuệ nhân tạo (AI) ... Hội thảo là dịp để các nhà khoa  học quốc tế và người Việt Nam trên toàn thế giới  về Toán và Khoa học máy tính gặp gỡ, trao đổi, giới thiệu những hướng nghiên cứu mới, có tính thời sự và ứng dụng cao. VMMACS cũng sẽ là nơi kết nối các sinh viên, học  viên cao học, nghiên cứu sinh ở Việt Nam với các nhà khoa học trong và ngoài nước.

2. Ban tổ chức:

  • PGS. TS. Lê Minh Hà - Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
  • PGS. TS. Nguyễn Hà Nam - Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
  • TS. Mai Anh Tiến - Đại học quản lý Singapore
  • TS. Nguyễn Tạ Toàn Khoa - Đại học Wollongong
  • TS. Vũ Văn Khu - Đại học Quốc gia Singapore

3. Báo cáo mời toàn thể: Đang cập nhật

4. Báo cáo mời tiểu ban: Đang cập nhật

5. Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

6. Đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU6sTgBj9TlG9F0mqL0_apboR0Z_9WPm8RYtMBEvjJ9O5xiA/viewform?fbclid=IwAR2ZOXoVVmCcYE8yqXFA3GAYhgdsn8y3mxlFYd-SQR52dbDwlIjDjhiuFjQ 

Thời hạn đăng ký:  ngày 29 tháng 11 năm 2021

7. Liên hệ: Thư ký Bùi Thị Việt Chính, email: bvchinh@viasm.edu.vn

8. Ngôn ngữ: Tiếng Anh/Tiếng Việt

9. Đối tượng tham dự: sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các nhà khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu, các kỹ sư R&D từ khu vực doanh nghiệp và nhà nước.