Chương trình

VIASM Meeting on Mathematical Aspects of Computer Sciences 

  • Thời gian tổ chức (Time): December, 3-4.
  • Địa điểm tổ chức (Venue): It will be held online.

Download Abstract

Time

December, 03

December, 04

08:00 – 08:10

Welcome speech

 

08:10 – 09:10

 San Ling

Steven Galbraith

09:10 – 09:20

Break

09: 20 – 09: 55

Dau Son Hoang

Ni Triệu

09:55 – 10: 30

Nguyen Hong Thanh

Hoàng Trọng Nghĩa

10:30 – 10:40

Break

10:40 – 11:15

Thuy Duong Vuong

Hung Le

11:15 – 11:50

Tuan Thanh Nguyen

Nguyen Dinh Chi

11:50 – 14:00

Lunch Break

14:00 – 14:35

Francesco Sica

Nguyen Trung Thanh

14:35 – 15:10

Nguyen Quoc Phong

Xuân Thành Đỗ

15:10 – 15:20

Break

15:20 – 15:55

Duy-Hoang Ta

Duc Tu Dao

15:55 – 16:30

Ngọc Khánh Nguyễn

Vinh Lan Truong

16:30 – 17:05

Nguyen Viet Anh

Closing remark