Đăng ký tham dự và tài trợ

1. Đăng ký tham dự

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk gửi danh sách giáo viên toán các Trường THPT (cử tối đa 02 giáo viên/ trường), Trường Đại học Tây Nguyên gửi danh sách học viên cao học, sinh viên xuất sắc ngành Toán, sư phạm Toán và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên tham dự Khóa bồi dưỡng cho BTC trước ngày 10/11/2020 qua địa chỉ email: cttoan@viasm.edu.vn. theo mẫu sau:

STT

Họ và tên

Giới tính

Địa chỉ Email

Điện thoại

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kinh phí và tài trợ

Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 sẽ tài trợ chi phí tổ chức Khóa bồi dưỡng và hỗ trợ một số chi phí cho học viên tham dự, chi tiết như sau:

  • Học phí, học liệu và vật tư phục vụ giảng dạy của Khóa học: miễn phí;
  • Hỗ trợ một phần tiền ăn, nước uống cho học viên tham dự theo quy định của nhà nước.

3. Liên hệ

- Phụ trách chuyên môn: PGS.TS Ngô Hoàng Long, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Email: ngolong@hnue.edu.vn.

 - Thư ký hành chính:  Cô Vũ Thị Kim Xuyến, điện thoại 024.3623.1542 máy lẻ 130. Email: vtkxuyen@viasm.edu.vn