Bài giảng Talk 2

Các thầy, cô từ các trường viện và mọi người quan tâm tham gia Seminar có thể tìm hiểu video bài giảng: tại đây