Các đơn vị tham gia

  Các đơn vị tham gia Seminar AI:

  • Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội;
  • Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội;
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội;
  • Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;
  • Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
  • Trường Đại học Việt-Pháp;
  • Học viện Kỹ thuật Quân sự;
  • Đại học Thủy Lợi;
  • Đại học Sư phạm Hà Nội;
  • Trường Quốc tế, ĐHQG Hà Nội;
  • Đại học Thăng Long;
  • Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Thái Nguyên;
  • Đại học FPT & FPT R&D;
  • Đại học Phenikaa;
  • Đại học Quy Nhơn;
  • Đại học Đà Lạt;
  • Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh;
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh;
  • Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh;
  • Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh;
  • Đại học Tôn Đức Thắng;
  • Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh;
  • VinBigData;
  • Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
  • Học viện Kỹ thuật Mật mã;
  • AI Lab, F-soft, FPT;
  • Đại học Văn Lang;
  • Đại học Cần Thơ;
  • Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng;
  • Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội;
  • Mời các trường, viện, doanh nghiệp ... tiếp tục đăng ký (AIseminar@viasm.edu.vn)