KHOÁ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN NĂM 2021 “MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HIỆN ĐẠI TRONG THỐNG KÊ ỨNG DỤNG”

Thời gian: 08:30:10/12/2021 đến 17:40:12/12/2021

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Số 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

I. Thông tin Khóa bồi dưỡng

1. Mục tiêu: 

Khóa bồi dưỡng nhằm mục đích trao đổi, thảo luận các kết quả và hướng nghiên cứu mới về thống kê ứng dụng trong tài chính, kinh tế, giáo dục, khoa học dữ liệu... Khóa bồi dưỡng gồm hai chuỗi bài giảng của các chuyên gia quốc tế về Thống kê Bayes, Hồi quy không gian và một số báo cáo ngắn của các nhà nghiên cứu trong nước.

2. Đối tượng: Giảng viên các trường đại học, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh quan tâm đến lĩnh vực thống kê ứng dụng.

3. Thời gian và địa điểm:

 • Thời gian: ngày 10-12/12/2021
 • Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Số 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

4. Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

5. Giảng viên:

6. Phụ trách chuyên môn  

 • PGS.TS Ngô Hoàng Long, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • TS.Trịnh Thị Hường, Trường Đại học Thương mại.

7. Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến

 Học viên tại Hà Nội có thể tham dự Khóa học trực tiếp hoặc trực tuyến (dự kiến 20-30 học viên). 

 Học viên ngoài Hà Nội sẽ tham gia trực tuyến (dự kiến 80 học viên)

8. Yêu cầu đối với học viên

 • Có công văn cử tham dự Khóa bồi dưỡng của đơn vị công tác;
 • Tham gia đầy đủ các hoạt động của Khóa bồi dưỡng;
 • Khuyến khích các học viên tham dự đăng ký báo cáo. Học viên gửi tóm tắt báo cáo theo mẫu, Ban chuyên môn sẽ lựa chọn các báo cáo trình bày tại Khoá bồi dưỡng;
 • Có khả năng nghe giảng bài bằng Tiếng Anh.

II. Đăng ký tham dự

1. Đăng ký tham dự

 • Thời hạn đăng ký tham dự và nộp báo cáo: 25/11/2021, hoặc đăng ký sẽ đóng sớm trước thời hạn khi đủ số lượng học viên theo quy mô của Khóa bồi dưỡng.
 • Mẫu báo cáo: https://shorturl.at/etCV7 
 • Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/5fMMr5jns9NaSobk8 

2. Kinh phí và tài trợ

 • Học phí, học liệu: miễn phí.
 • BTC sẽ hỗ trợ ăn trưa và teabreak cho học viên tham dự trực tiếp tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. 

3. Liên hệ

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại  website: https://viasm.edu.vn/hdkh/tkud-2021 hoặc liên hệ: Thư ký Vũ Thị Kim Xuyến, điện thoại 024.3623.142 (ext:130) trong giờ hành chính, email: vtkxuyen@viasm.edu.vn.