Khách mời tham gia thảo luận bàn tròn

DIỄN GIẢ

GS.TS KH Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học VIASM

gs-nbcHAU.jpg

TS Trịnh Quốc Anh, Đại học KHTN – Đại học QG Hà Nội

7-Trinh-Quoc-Anh_ID_Photo.jpg

TS Trịnh Quốc Anh, Đại học Bách Khoa Hà Nội (1997), Đại học Mỏ Paris (2000), Đại học Paris V (2007), và hiện là Phó Trưởng Bộ môn Xác suất-Thống kê, Khoa Toán-Cơ-Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội. TS Anh có nhiều năm giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng Thống kê tại các cơ sở trong và ngoài nước. Từ 2015, TS Anh tổ chức Ngày Thống kê tại Đại học Khoa học tự nhiên và vận hành nhóm Tư vấn Thống kê. Email: trinhquocanh@hus.edu.vn 

Web: http://mim.hus.vnu.edu.vn/statisticalconsulting 

TS. Trần Thị Tuấn Anh, Đại học UEH

4-Tran-Thi-Tuan-Anh_UEH.PNG

TS. Trần Thị Tuấn Anh hiện là Phó Trưởng Khoa Toán - Thống kê, Đại học UEH, tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế Phát triển tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2016. Hướng nghiên cứu chính là kinh tế lượng ứng dụng, ứng dụng lý thuyết thông tin và các phương pháp phân tích định lượng trong kinh tế - tài chính.

PGS.TS. Trần Thị Bích, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

6-Tr-n-Th-B-ch.jpg

PGS.TS. Trần Thị Bích là trưởng Khoa Thống kê, giảng viên cao cấp của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà nhận bằng tiến sỹ kinh tế của Trường Đại học Quốc gia Úc năm 2008. Sau khi nhận bằng tiến sỹ, bà đã thực hiện nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế phát triển và đăng tải một số công trình trên các tạp chí quốc tế uy tín. Hiện tại, PGS.TS. Trần Thị Bích đang giảng dạy các môn học về thống kê và phân tích định lượng như Lý thuyết thống kê, Thống kê trong Kinh tế và Kinh doanh và Phân tích dữ liệu.

Tran Minh Ngoc, the University of Sydney Business School, Australia

3-Tran-Minh-Ngoc.jpg

Tran Minh Ngoc is currently Associate Professor at the Discipline of Business Analytics, the University of Sydney Business School. He obtained a BSc and a MSc both in Mathematics from the Vietnam National University at Hanoi, and a PhD in Statistics in 2012 from the National University of Singapore. His research interest in statistical methodologies includes Bayesian computation and statistical Machine Learning with a special focus on Variational Bayes. His research in applied statistics focuses on applying modern Bayesian computation techniques into Cognitive Science, Financial Econometrics, Resources and Environment.

PGS.TS. NGƯT. Trần Trọng Nguyên, Học viện Chính sách và Phát triển

2-Tran-Trong-Nguyen.jpg

PGS.TS. NGƯT. Trần Trọng Nguyên hiện là Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, trực thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư. PGS. Nguyên bảo vệ luận án tiến sĩ  về Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học, Viện Toán học Việt Nam năm 2003. PGS. Nguyên được phong hàm Phó Giáo sư ngành Kinh tế năm 2015.  Các hướng nghiên cứu chính là: Toán tài chính, Quản trị rủi ro, Phân tích và dự báo kinh tế-xã hội, Chính sách công.

PGS.TS Hồ Đăng Phúc, Viện Toán học, Viện HLKHCN Việt Nam

5-Ho-Dang-Phuc.jpg

PGS.TS Hồ Đăng Phúc là Nguyên trưởng phỏng Phòng Xác suất và thống kê, Viện Toán học,  Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hướng nghiên cứu chính của PGS. Phúc là Lý thuyết về Định lý Giới hạn trong Xác suất, Thống kê Ứng dụng, Phân tích Dữ liệu. PGS. Phúc là người có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu ứng dụng thống kê toán học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, với nhiều công trình khoa học. Ông đã đăng nhiều bài báo trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế.

GS.TS Trần Trung, Học viện Dân tộc Việt Nam

1-GS-Tran-Trung.jpg

GS.TS Trần Trung hiện là Giám đốc Học viện Dân tộc Việt Nam, Phó Chủ tịch Chi hội Việt Nam của Hiệp hội Biên tập Khoa học Châu Âu (http://ease.org.uk). Giáo sư Trần Trung đã công bố nhiều kết quả nghiên cứu giáo dục toán học trong các bài báo trên những tạp chí quốc tế có uy tín trong ISI, Scopus và chủ biên sách chuyên khảo của nhà xuất bản SpringerNature, Taylor&Francis, DeGruyter. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Giáo sư Trần Trung mang tính liên ngành giữa giáo dục với thống kê toán học, khoa học máy tính, kinh tế, công nghệ và vấn đề phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học.

-----------------------------------------------------------------------------

DẪN CHƯƠNG TRÌNH

PGS. TS Ngô Hoàng Long - Trường ĐHSP Hà Nội

8-Ngo-Hoang-Long.jpg

PGS. TS Ngô Hoàng Long bảo vệ luận án Tiến sĩ tại ĐH Ritsumeikan năm 2011. PGS. Long đã chủ trì thành công 2 đề tài Nafosted, 3 nhóm nghiên cứu tại VIASM và công bố 20 bài báo về Thống kê và Toán ứng dụng. PGS. Long đã cộng tác với nhiều nhà toán học hàng đầu ở Nhật, Pháp. PGS. Long đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học, seminar và khoá bồi dưỡng chuyên môn về Thống kê và Xác suất cho giảng viên, sinh viên các trường đại học, giáo viên các trường phổ thông trên cả nước tại VIASM. PGS. Long cũng tham gia bồi dưỡng giáo viên cốt cán và biên soạn SGK môn toán theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hiện tại PGS. Long là Trưởng Bộ môn Toán ứng dụng, Khoa Toán Tin, Trường ĐHSP Hà Nội.