Giảng viên

 ProfChristine.jpg

Professor Christine Thomas-Agnan obtained her PhD in mathematics at the University of California in Los Angeles (UCLA) in 1987. Since 1994, she has been a professor in mathematics at “university Toulouse 1 Capitole” and she teaches in Toulouse School of Economics. Her research interests are: Spatial econometrics, Spatial point processes, Compositional data analysis, Market share regression models, Political economics statistical models, Non and semi parametric inference, Conditional quantiles and expectiles, efficiency measures and Applications to statistics and probability of reproducing kernels Hilbert space theory. She has supervised many PhD students. 

She published 6 books and around 50 articles in high-impact journals.

Website: https://www.tse-fr.eu/people/christine-thomas-agnan 

3-Tran-Minh-Ngoc.jpg

Tran Minh Ngoc is currently Associate Professor at the Discipline of Business Analytics, the University of Sydney Business School. He obtained a BSc and a MSc both in Mathematics from the Vietnam National University at Hanoi, and a PhD in Statistics in 2012 from the National University of Singapore. His research interest in statistical methodologies includes Bayesian computation and statistical Machine Learning with a special focus on Variational Bayes. His research in applied statistics focuses on applying modern Bayesian computation techniques into Cognitive Science, Financial Econometrics, Resources and Environment.

--------------------------------------------------------------------------

TRỢ GIẢNG

TS. Hoàng Văn Hà

TS-HVHa.jpg

Tiến sĩ Hoàng Văn Hà nhận bằng Tiến sĩ Toán, chuyên ngành Xác suất - Thống kê tại Đại học Lille 1, Pháp năm 2016. Sau đó, anh tiếp tục làm nghiên cứu Sau Tiến sĩ tại Đại học Paris-Sud 11 và Đại học Rouen-Normandie, Pháp từ 2017 - 2020. Hiện tại, TS. Hoàng Văn Hà đang là giảng viên tại Khoa Toán - Tin học, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Hướng nghiên cứu chính của TS. Hoàng Văn Hà là về bài toán ngược, ước lượng phi tham số, các mô hình hỗn hợp và phân tích dữ liệu hàm. 

TS. Trịnh Thị Hường

9-Trinh-Thi-Huong.jpg

TS. Trịnh Thị Hường, giảng viên bộ môn Toán Trường Đại học Thương mại. TS. Hường bảo vệ luận án Tiến sĩ về Toán ứng dụng tại trường Đại học Toulouse 1 Capitole, Toulouse, cộng hòa Pháp năm 2018. TS. Hường đã có 12 công trình nghiên cứu ứng dụng đã công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín và có kinh nghiệm phân tích số liệu trong nhiều dự án của các tổ chức phi chính phủ. TS. Hường đã tham gia tổ chức 2 hội thảo quốc tế và quốc gia về ứng dụng của xác suất và thống kê. TS. Hường đã giảng dạy và phụ trách chuyên môn các khóa tập huấn về Thống kê Ứng dụng hiện đại với phần mềm thống kê R, tổ chức bởi viện VIASM, từ năm 2019.

NCS. Đào Việt Hùng

NCS-DVHung.jpg

NCS. Đào Việt Hùng tốt nghiệp cử nhân Toán-Tin học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2008. Năm 2013, anh nhận bằng Thạc sĩ Toán tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐH Quốc gia Hà Nội Hà Nội và hiện là NCS năm cuối tại khoa Kinh Tế trường Đại học New South Wales, Australia. Hướng nghiên cứu chính của NCS. Hùng là Thống Kê Bayes, các phương pháp thống kê cho các mô hình Tâm lý học nhận thức.