Chương trình

CHƯƠNG TRÌNH

KHOÁ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN NĂM 2021

“MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HIỆN ĐẠI TRONG THỐNG KÊ ỨNG DỤNG”

Thời gian: từ ngày 10-12/12/2021

Ngày

Thời gian

Giảng viên

Tên bài giảng

Sáng thứ 6, 10/12/2021

8h00-8h15

Khai mạc

VIASM

8h15-8h45

Trần Trung

Khung năng lực sử dụng thống kê toán học trong phân tích dữ liệu nghiên cứu khoa học giáo dục

8h45-9h15

Nguyễn Việt Cường

Did a Successful Fight against COVID-19 Come at a Cost? Impacts of the Pandemic on Employment Outcomes in Vietnam

9h15-9h30

Giải lao

10h30-11h00

Nguyễn Văn Hạnh

Thuật toán cực đại hóa kỳ vọng cho dữ liệu mờ trong mô hình hồi quy logistic

11h00-11h30

Ngô Thị Thu Hiền

Environmental health epidemiology - Phương pháp dịch tễ học ứng dụng trong nghiên cứu sức khỏe môi trường

11h30-11h50

Nguyễn Chí Thiện

Tiền xử lý dữ liệu

Chiều thứ 6, 10/12/2021

13h30 -15h30

Trần Minh Ngọc

An introduction to Bayesian computation 1

15h30- 15h40

Giải lao

15h40-17h40

Christine Thomas-Agnan

Introduction to spatial econometric models 1

Sáng thứ 7, 11/12/2021

8h00-8h30

Trần Thị Tuấn Anh

Phương pháp kiểm định nhân quả Granger dạng phổ và ứng dụng trong phân tích mối liên hệ giữa các thị trường chứng khoán ASEAN 6

8h30-9h30

Thảo luận bàn tròn: Phát triển thống kê ứng dụng

Dẫn chương trình: Ngô Hoàng Long, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Khách mời

Ngô Bảo Châu, VIASM

Trịnh Quốc Anh, Trường ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội

Trần Thị Tuấn Anh, Đại học UEH

Trần Thị Bích, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trần Minh Ngọc, Trường Đại học Sydney, Úc

Trần Trọng Nguyên, Học viện Chính sách và Phát triển

Hồ Đăng Phúc, Viện Toán học

Trần Trung, Học viện Dân tộc

9h30-9h45

Giải lao

9h45-10h45

Đào Việt Hùng

Tutorial 1: An introduction to Bayesian computation

10h45-11h05

Nguyễn Thanh Nga

A new method of life expectancy estimation

11h05-11h35

Hoàng Văn Hà

Tutorial 2: Spatial econometrics with R

Chiều thứ 7, 11/12/2021

13h30 -15h30

Trần Minh Ngọc

An introduction to Bayesian computation 2

15h30- 15h40

Giải lao

15h40-17h40

Christine Thomas-Agnan

Introduction to spatial econometric models 2

Sáng chủ nhật, 12/12/2021

8h00-8h30

Hồ Đăng Phúc

Ứng dụng Thống kê Toán trong khoa học thực nghiệm ở Việt Nam

8h30-9h00

Tạ Quốc Bảo

Some statistical methods in risk management

9h00-9h20

Nguyễn Thị Hiên

Vietnamese export growth prediction applying midas and MF-VAR on mixed-frequency data

9h20-9h30

Giải lao

9h30-10h30

Đào Việt Hùng

Tutorial 3: An introduction to Bayesian computation

10h30-11h00

Bùi Quang Vũ

Topic modeling and machine learning approach for topic diffusion prediction

11h00-11h30

Trịnh Thị Hường

Tutorial 4: Spatial econometrics with R

Chiều, Chủ nhật, 12/12/2021

13h30-15h30

Trần Minh Ngọc, Đào Việt Hùng

An introduction to Bayesian computation 3

15h30- 15h40

Giải lao

15h40-17h40

Christine Thomas-Agnan

Introduction to spatial econometric models 3

17h40-17h50

Bế mạc

VIASM