HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN CỦA MẠNG LƯỚI VẬN TRÙ HỌC VIỆT NAM NĂM 2022

Thời gian: 08:30:04/08/2022 đến 17:00:07/08/2022

Địa điểm: Hội trường A2.104, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

1. Mục tiêu, nội dung

Vận trù học (Operations Research) hay còn gọi là tối ưu toán học là một trong những hướng nghiên cứu có nhiều ứng dụng quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống như kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, quản lý chuỗi cung ứng, tài chính, chăm sóc sức khỏe, ... và là một trong năm định hướng phát triển Toán ứng dụng quan trọng của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030.

Hội thảo là diễn đàn để cộng đồng nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng Vận trù học tại Việt Nam đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và cả các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước trao đổi ý tưởng, cập nhật các kết quả nghiên cứu, ứng dụng mới nhất và kết nối, hợp tác trong các dự án nghiên cứu chung. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng sẽ góp phần tăng cường nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của ngành Vận trù học.

Mục tiêu xa hơn nữa, hội thảo nhằm trao đổi các định hướng hoạt động tiếp theo để mở rộng mạng lưới các nhà khoa học trong lĩnh vực Vận trù học ở Việt Nam và Quốc tế.

2. Thời gian và địa điểm

Thời gian: 04 ngày từ 04-07/08/2022

 • 04-05/8/2022: Khóa học thực hành: Hướng dẫn giải một số bài toán học máy sử dụng các kỹ thuật của Tối ưu hóa
 • 06-07/8/2022: Hội thảo thường niên của mạng lưới Vận trù học Việt Nam năm 2022

Địa điểm: Hội trường A2.104, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng tham dự: Các giảng viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên thuộc các ngành Toán, CNTT, kỹ thuật công nghiệp, kinh tế và quản trị kinh doanh; những người thuộc các cơ quan, doanh nghiệp.

4. Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức

 • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán;
 • Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

5. Nhà tài trợ

6. Ban tổ chức

 • PGS. TS. Lê Minh Hà, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán;
 • PGS. TS. Nguyễn Văn Hợp, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh;
 • TS. Hà Minh Hoàng, Trường Đại học Phenikaa.

7. Ban chương trình

 • Albert Antoine, Công ty Avaiga;
 • PGS. TS. Nguyễn Hà Nam, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán;
 • TS. Lê Xuân Thanh, Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;
 • PGS. TS. Nguyễn Trung Thành, Trường Đại học Phenikaa;
 • TS. Mai Anh Tiến, Trường đại học quản lý Singapore.

8. Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

9. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh và Tiếng Việt.

10. Liên hệ: Thư ký Vũ Thị Kim Xuyến,

 • Điện thoại 024.3623.142 (ext:363) trong giờ hành chính,
 • Email: vorn@viasm.edu.vn.

BAN TỔ CHỨC