Báo cáo mời

Báo cáo mời toàn thể

 • Laurent El Ghaoui, Trường đại học California, Berkeley và VinUni;
 • Vincent Gosselin, Công ty Avaiga;
 • Nguyễn Phan Bạch Sử, Trường đại học La Trobe;
 • Lê Đức Thọ, Công ty Vinamilk.

Giảng viên Khoá học thực hành (Tutorials)

 • Vincent Gosselin, Công ty Avaiga, trưởng nhóm phát triển ILOG, IBM
 • Hà Minh Hoàng, Trường Đại học Phenikaa
 • Phạm Hoàng Giang, Trường Đại học Phenikaa

Báo cáo mời           

 • Joris van de Klundert, Đại học Adolfo Ibanez, Chi Lê;
 • Jen-Ming Chen, Đại học Quốc lập Trung ương, Đài Loan (NCU);
 • Huynh Trung Luong, Viện công nghệ Châu Á (AIT), Thái lan; 
 • Vũ Đức Thịnh, Công ty cung ứng-hậu cần Lazada;
 • Huỳnh Thị Thanh Bình, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;
 • Thanh Nguyen, Đại học Oregon;
 • Nguyễn Việt Anh, VinAI;
 • Nguyễn Thị Xuân Hoa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;
 • Trần Đức Vi, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh;
 • Hà Thị Xuân Chi, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh;
 • Trương Trần Mai Anh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh;
 • Đặng Thanh Tuấn, Đại học Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan;
 • Nguyễn Lê Minh Hoa, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh;
 • Nguyễn Minh Anh, Trường Đại học Phenikaa;
 • Tạ Đình Quý, Trường Đại học Phenikaa.

Thảo luận bàn tròn:

- Nội dung: Về việc phát triển nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các công cụ tối ưu trong doanh nghiệp ở Việt Nam

- Diễn giả: Ngô Bảo Châu, Huỳnh Trung Lương, Vũ Đức Thịnh, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Hợp.