Năm 2016
STT Họ và tên Cơ quan chủ quản Chuyên ngành Thời gian làm việc tại Viện NCCC Toán
1 GS. Alexander S.Mishchenko Đại học Lomonosov Moscow State 07/12/2015 - 06/02/2016
2 GS. TSKH. Ngô Việt Trung (nhiệm kỳ 2014 -2018) Viện Toán học, VAST Đại số giao hoán 01/03 - 31/07/2016
3 GS. Đỗ Đức Thái (nhiệm kỳ 2014 -2018) Đại học Sư phạm Hà Nội Đa tạp phức hyperbolic 01/01 - 29/02/2016
4 TS. Trần Công Án Đại học Cần Thơ Khoa học máy tính 22/02 - 25/03/2016
5 TS. Ngô Quốc Anh ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 01/02 - 30/04/2016
6 ThS. Vũ Thị Ngọc Ánh Đại học Hoa Lư Phương pháp Stein-Chen 01/04 - 31/07/2016
7 GS. Stephan Ankirchner University of Jena 02/08 - 10/09/2016
8 TS. Đào Phương Bắc ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/08 - 31/12/2016
9 GS. Hồ Tú Bảo Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Viện trưởng Viện John von Newmann, Đại học Quốc giá TP Hồ Chí Minh Khoa học máy tính 29/01 - 31/03/2016
10 PGS. Trương Quang Bảo Northen Michigan University - 17/05 - 16/06/2016
11 Selvi Beyarslan Tulane University 22/05 - 11/06/2016
12 GS. Marc Chardin Université Pierre et Marie Curie Đại số giao hoán 14/03 - 19/03/2016
13 TS. Võ Thị Ngọc Châu ĐH Bách khoa-ĐHQG TP Hồ Chí Minh Khoa học máy tính 01/01 - 31/03/2016
14 PGS. TS. Nguyễn Văn Châu Viện Toán học, VAST Topo - Hình học 01/09 - 31/12/2016
15 PGS. Christophe Crespelle Đại học ENS de Lyon, Pháp Hệ động lực rời rạc và ứng dụng 01/03 - 30/04/2016
16 TS. Lưu Quốc Đạt Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội Lý thuyết tập mờ; các phương pháp xếp hạng số mờ; các mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn sử dụng số mờ 01/03 - 30/06/2016
17 GS. Jean-Yves Dauxois Viện toán học Toulouse, Pháp 18/07 - 31/07/2016
18 Prof. Stephan Dempe - 12/08 - 18/08/2016
19 TS. Huỳnh Thị Hồng Diễm Trường Đại học Bách khoa-ĐHQG TP. HCM Lý thuyết tối ưu 15/02 - 15/06/2016
20 GS. Đỗ Ngọc Diệp Viện Toán học – Viện HLKH&CN VN 07/12/2015 - 06/02/2016
21 Prof. Szymon DOLECKI University of Bourgogne, France 10/04 - 04/05/2016
22 PGS. Phan Thị Hà Dương Viện Toán học – Viện HLKH&CN Việt Nam Hệ động lực rời rạc và ứng dụng 01/10 - 31/12/2016
23 PGS. Phan Thị Hà Dương Viện Toán học – Viện HLKH&CN Việt Nam Hệ động lực rời rạc và ứng dụng 01/03 - 30/04/2016
24 Assoc Prof. Wu Guohua Nanyang Technological University 27/02 - 04/03/2016
25 TS. Lý Kim Hà Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hồ Chí Minh Giải Tích Phức 01/05 - 31/08/2016
26 TS. Phạm Hải Hà Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Ứng dụng mô hình ngẫu nhiên 01/07 - 31/10/2016
27 PGS. Trương Xuân Đức Hà Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam Tối ưu véc tơ 01/12/2015 - 15/03/2016
28 Dr. Andreas Haida Humbold University of Berlin Natural Logic 10/06 - 02/09/2016
29 GS. Juergen Herzog Đại số giao hoán 15/03 - 25/03/2016
30 CN. Đỗ Duy Hiếu Viện Toán học, VAST 01/03 - 30/04/2016
31 TS. Nguyễn Trọng Hiếu ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 01/10/2015 - 29/02/2016
32 ThS. Đỗ Trọng Hoàng Viện Toán học, VAST Đại số giao hoán 15/06 - 15/09/2016
33 TS. Nguyễn Hữu Hội The Ohio State University 04/07 - 10/08/2016
34 TS. Nguyễn Xuân Hồng Đại học Sư phạm Hà Nội Giải tích phức 01/10/2015 - 30/09/2016
35 TS. Nguyễn Đăng Hợp Viện Toán học, VAST Đại số giao hoán 13/04 - 05/05/2016
36 TS. Phạm Việt Hùng Viện Toán học, VAST Universality of Nodal 01/01 - 31/12/2016
37 TS. Hà Duy Hưng Trường THPT Chuyên - Đại học Sư phạm Hà Nội Giải tích điều hòa và Lý thuyết toán tử 01/04 - 31/07/2016
38 TS. Vũ Nhật Huy ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội Xấp xỉ với số chiều rất lớn 01/01 - 31/12/2016
39 GS. Sharygin Georgij I Moscow State Lomonosov University 07/12/2015 - 06/02/2016
40 PGS. Nabil KAZI-TANI Université de Lyon 1 21/08 - 03/09/2016
41 TS. Trần Vũ Khanh Đại Học Wollongong, Úc Giải Tích Phức 20/04 - 20/06/2016
42 GS.TSKH. Phan Quốc Khánh (nhiệm kỳ 2014 - 2018) ĐH Quốc tế và ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh Lý thuyết tối ưu 15/02 - 15/06/2016
43 TS. Thân Quang Khoát Đại học Bách khoa Hà Nội 01/01 - 31/03/2016
44 GS. Krzysztof Kurdyka Đại học Savoie Mont Blanc 22/02 - 04/03/2016
45 TS. Lương Đăng Kỳ Đại học Quy Nhơn Giải tích điều hòa 01/04 - 31/07/2016
46 TS. Hà Minh Lam Viện Toán học, VAST Đại số giao hoán 01/04 - 31/07/2016
47 TS. Nguyễn Phụ Hoàng Lân ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội Đại số giao hoán 01/03 - 31/07/2016
48 GS. Jean Bernard Lasserre LAAS-CNRS, 7 avenue du Colonel Roche, BP Hình học và Tôpô 13/03 - 20/03/2016
49 GS. Vincent Lefieux RTE & UPMC-ISUP 13/07 - 07/08/2016
50 PGS. Cao Huy Linh Đại học Sư phạm - Đại học Huế Đại số giao hoán 01/08 - 31/08/2016
51 PGS. Cao Huy Linh Đại học Sư phạm - Đại học Huế Đại số giao hoán 01/04 - 30/06/2016
52 TS. Trần Vĩnh Linh Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP HCM 03/07 - 20/08/2016
53 PGS. TS. Lương Chi Mai Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Natural Logic 20/05 - 20/08/2016
54 TS. Nguyễn Đức Mạnh Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 01/06 - 31/08/2016
55 PGS. Nguyễn Công Minh Đại học Sư phạm Hà Nội Đại số giao hoán 01/03 - 31/07/2016
56 TS. Lê Đình Nam Đại học Bách Khoa Hà Nội Đại số giao hoán 01/04 - 31/07/2016
57 TS. Nguyễn Kỳ Nam Đại học Quốc gia Hà Nội Thiết kế thí nghiệm 01/01 - 31/12/2016
58 PGS. TSKH. Huỳnh Văn Ngãi Đại học Quy Nhơn 01/09 - 31/12/2016
59 Nguyễn Hoàng Oanh Yale University 08/07 - 20/08/2016
60 TS. Kevin Perrot Ecole Normale Superieure de Lyon Hệ động lực rời rạc và ứng dụng 19/05 - 30/06/2016
61 GS. Claudia Polini Đại học Notre Dame, USA 05/06 - 02/07/2016
62 Asst. Prof. Guillaume POLY IRMAR 01/06 - 30/06/2016
63 TS. Nguyễn Hồng Quân Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 15/02 - 15/08/2016
64 PGS. TS. Thái Thuần Quang Đại học Quy Nhơn Giải tích điều hòa và Lý thuyết toán tử 01/04 - 31/07/2016
65 TS. Phạm Hùng Quý Đại học FPT Đại số giao hoán 01/01 - 31/12/2016
66 PGS. Andrew Raich University of Arkansas 05/06 - 18/06/2016
67 TS. Phan Quang Sáng Học viện Nông nghiệp Việt Nam 01/08 - 30/11/2016
68 GS. Frank-Olaf Schreyer Đại học Saarland Đại số giao hoán 14/03 - 19/03/2016
69 GS. Florentin Smarandache - 14/05 - 27/05/2016
70 PGS. TS. Phạm Tiến Sơn Trường Đại học Đà Lạt Hình học và Tôpô 01/01 - 31/03/2016
71 TS. Phó Đức Tài Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 01/09 - 31/12/2016
72 GS. Hà Huy Tài Đại học Tulane Đại số giao hoán 15/05 - 18/08/2016
73 Prof. Vladimir Temlyakov University of South Carolina 14/09 - 14/10/2016
74 TS. Nguyễn Hoàng Thạch Viện Toán học 01/10 - 31/12/2016
75 TS. Nguyễn Tất Thắng Viện Toán học, VAST Hình học và Topo 01/09 - 31/12/2016
76 TS. Nguyễn Tất Thắng Viện Toán học, VAST Hình học và Tôpô 01/01 - 31/03/2016
77 TS. Bùi Ngọc Thăng ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội 01/01 - 31/03/2016
78 PGS. TS. Lê Văn Thành Đại học Vinh Phương pháp Stein-Chen 01/04 - 31/07/2016
79 Dr. Vũ Quang Thanh University of Nebraska-Lincoln Đại số giao hoán 15/05 - 15/07/2016
80 PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo Đại học Bách khoa Hà Nội 01/03 - 31/05/2016
81 TS. Nguyễn Thị Thảo Đại học Sư phạm Hà Nội Hình học và Tôpô 01/01 - 31/05/2016
82 TS. Đỗ Đức Thuận Đại học Bách khoa Hà Nội Phương trình vi phân và hệ điều khiển 01/01 - 31/12/2016
83 TS. Lê Quý Thường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội Hình học đại số 01/09/2015 - 28/02/2016
84 TS. Lê Huy Tiễn ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 01/10/2015 - 31/03/2016
85 GS. TSKH. Phạm Hữu Tiệp Đại học Rutgers, Mỹ 01/06 - 03/07/2016
86 TS. Đinh Sĩ Tiệp Viện Toán học, VAST Hình học và Tôpô 01/01 - 30/04/2016
87 PGS. Phan Nhật Tĩnh Đaị học Khoa học Huế 01/09 - 31/12/2016
88 PGS. Nguyễn Trọng Toán Đại học Pennsylvania State Phương trình đạo hàm riêng 28/06 - 11/07/2016
89 TS. Hồ Minh Toàn Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam Hình học của ánh xạ đa thức và ứng dụng 15/02 - 31/03/2016
90 GS. TS. Cao Hoàng Trụ ĐH Bách khoa-ĐHQG TP Hồ Chí Minh 06/03 - 18/03/2016
91 PGS. TS. Nguyễn Chánh Tú Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng Đại số giao hoán 01/06 - 31/07/2016
92 PGS. TS. Nguyễn Chánh Tú Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng Đại số giao hoán 01/04 - 30/04/2016
93 TS. Nguyễn Đình Tuấn Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Lý thuyết tối ưu 15/02 - 15/06/2016
94 TS. Trịnh Hữu Tuệ University of Wisconsin - Milwaukeee Natural Logic 20/05 - 20/08/2016
95 TS. Phan Thanh Tùng Đại học Thương mại Hình học và Tôpô 01/01 - 31/05/2016
96 TS. Lê Thanh Tùng Đại học Cần Thơ Lý thuyết tối ưu 15/02 - 15/06/2016
97 TS. Nguyễn Minh Tùng ĐH Khoa học Tự nhiên-ĐHQG TP. Hồ Chí Minh Lý thuyết tối ưu 15/02 - 15/06/2016
98 TS. Nguyễn Thanh Tùng Đại học Thủy lợi 01/02 - 31/03/2016
99 PGS. Adam Van Tuyl McMaster University Hamilton 19/05 - 31/05/2016
100 GS. Bernd Ulrich Đại học Purdue, Mỹ 05/06 - 02/07/2016
101 TS. Nguyễn Thị Thu Vân Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG TP. Hồ Chí Minh - 01/08 - 30/09/2016
102 GS. Vũ Hà Văn Đại học Yale, Mỹ 04/07 - 01/09/2016
103 TS . Lê Vĩ ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội Quá trình Markov và quá trình phân nhánh 01/01 - 31/12/2016
104 PGS. TSKH. Hà Huy Vui Viện Toán học Hình học và Tôpô 01/01 - 31/05/2016
105 TS. Đỗ Quang Yên The University of Virginia 10/07 - 20/08/2016