Năm 2017
STT Họ và tên Cơ quan chủ quản Chuyên ngành Thời gian làm việc tại Viện NCCC Toán
1 GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng (HĐKH Nhiệm kỳ 2014 - 2018) 01/07 - 31/10/2017
2 GS. Lionel Schwartz (nhiệm kỳ 2014 -2018) Đại học Paris 13, Pháp 01/06 - 14/06/2017
3 PGS. TS. Tạ Thị Hoài An Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/04 - 30/06/2017
4 PGS. Phan Thành An Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 06/02 - 05/05/2017
5 PGS. Cung Thế Anh Đại học Sư phạm Hà Nội 01/09 - 31/12/2017
6 TS. Ngô Quốc Anh ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 01/01 - 31/03/2017
7 GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN 01/09/2016 - 31/01/2017
8 TS. Ngô Lâm Xuân Châu Đại học Quy Nhơn 01/05 - 31/07/2017
9 GS. Nguyễn Quang Diệu Đại học Sư phạm Hà Nội 01/01 - 30/04/2017
10 TS. Nguyễn Thanh Diệu Đại học Vinh 01/03 - 30/06/2017
11 TS. Nguyễn Thạc Dũng Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 18/02 - 17/05/2017
12 GS. Đinh Dũng Viện Công nghệ thông tin-ĐHQG Hà Nội Xấp xỉ với số chiều rất lớn 01/10/2016 - 31/01/2017
13 TS. Trịnh Viết Dược ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/01 - 30/04/2017
14 GS. TSKH. Phùng Hồ Hải Viện trưởng Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 01/05 - 31/08/2017
15 TS. Phan Quốc Hưng Đại học Duy Tân 01/03 - 30/04/2017
16 PGS. Nguyễn Bích Huy Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 01/08 - 30/11/2017
17 PGS. Nguyễn Thiệu Huy Đại học Bách Khoa Hà Nội 01/01 - 30/04/2017
18 PGS. TS. Trần Đình Kế Đại học Sư phạm Hà Nội 01/09 - 31/12/2017
19 TS. Đào Quang Khải Viện Toán học, VAST Phương trình đạo hàm riêng 01/09/2016 - 31/01/2017
20 GS. Hà Huy Khoái Đại học Thăng Long 01/04 - 30/06/2017
21 TS. Dương Trọng Luyện Đại học Hoa Lư Phương trình đạo hàm riêng 01/09/2016 - 31/01/2017
22 GS. TSKH. Lê Dũng Mưu Viện Toán học, VAST Bài toán cân bằng 01/09/2016 - 31/01/2017
23 TS. Nguyễn Kỳ Nam Đại học Quốc gia Hà Nội 01/06 - 31/07/2017
24 TS. Nguyễn Hồng Quân Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 15/02 - 15/08/2017
25 TS. Võ Thị Như Quỳnh ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/08 - 31/10/2017
26 PGS.TS. Nguyễn Sum Đại học Sài Gòn 01/08 - 30/11/2017
27 TS. Ninh Văn Thu ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 01/01 - 31/03/2017
28 TS. Lê Quý Thường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội 01/11/2016 - 31/01/2017
29 GS. TSKH. Nguyễn Minh Trí Viện Toán học, VAST Phương trình đạo hàm riêng 01/09/2016 - 31/01/2017
30 PGS. Lê Xuân Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh 01/08 - 31/10/2017
31 PGS. TS. Nguyễn Chánh Tú Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng 01/07 - 31/07/2017
32 ThS. Ngô Anh Tuấn ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/07 - 31/10/2017
33 TS. Dương Anh Tuấn Đại học Sư phạm Hà Nội 01/03 - 30/04/2017
34 TS. Đỗ Xuân Tùng Đại học Kiến trúc Hà Nội 01/11/2016 - 31/01/2017
35 GS. Vũ Hà Văn Đại học Yale, Mỹ 16/10 - 20/10/2017
36 GS. TS. Phạm Chí Vĩnh Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội 01/11/2016 - 31/01/2017
37 TS. Nguyễn Chu Gia Vượng Viện Toán học – Viện HLKH&CN Việt Nam 01/05 - 31/08/2017