Năm 2017
STT Họ và tên Cơ quan chủ quản Chuyên ngành Thời gian làm việc tại Viện NCCC Toán
1 GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng (Nhiệm kỳ 2014 - 2018) 01/07 - 31/10/2017
2 GS. Lionel Schwartz (nhiệm kỳ 2014 -2018) Đại học Paris 13, Pháp 01/06 - 14/06/2017
3 PGS. Phan Thành An Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 06/02 - 05/05/2017
4 PGS. TS. Tạ Thị Hoài An Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/04 - 30/06/2017
5 PGS. Cung Thế Anh Đại học Sư phạm Hà Nội 01/09 - 31/12/2017
6 TS. Ngô Quốc Anh ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 01/01 - 31/03/2017
7 GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN 01/09/2016 - 31/01/2017
8 GS. Wolfgang Arendt 25/03 - 31/03/2017
9 PGS. Djordje Baralic Mathematical Institute of Serbian Academy of Sciences and Arts 01/07 - 31/08/2017
10 PGS. Nero Budur KU Leuven, Department of Mathematics 04/01 - 18/01/2017
11 TS. Ngô Lâm Xuân Châu Đại học Quy Nhơn 01/05 - 31/07/2017
12 PGS. William Cherry Đại học Bắc Texas 19/06 - 26/06/2017
13 TS. Trần Tất Đạt Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, MPI MIS 01/03 - 31/05/2017
14 TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đại học Vinh 01/04 - 30/06/2017
15 TS. Nguyễn Thanh Diệu Đại học Vinh 01/03 - 30/06/2017
16 GS. Nguyễn Quang Diệu Đại học Sư phạm Hà Nội 01/01 - 30/04/2017
17 TS. Lưu Hoàng Đức Viện Toán học và Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, MPI MiS 01/03 - 31/05/2017
18 TS. Nguyễn Thạc Dũng Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 18/02 - 17/05/2017
19 GS. Đinh Dũng Viện Công nghệ thông tin-ĐHQG Hà Nội Xấp xỉ với số chiều rất lớn 01/10/2016 - 31/01/2017
20 TS. Hoàng Nam Dũng Zuse Instutute Berlin 01/03 - 31/05/2017
21 TS. Trịnh Viết Dược ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/01 - 30/04/2017
22 TS. Phạm Thành Dương Đại học Việt Đức 01/07 - 31/08/2017
23 GS. Christophe Eyral 19/02 - 25/02/2017
24 TS. Lê Giang Đại học Sư phạm Hà Nội 01/04 - 30/06/2017
25 TS. Đinh Thanh Giang ĐH Vinh 06/02 - 05/05/2017
26 TS. Dương Xuân Giáp Đại học Vinh 15/05 - 15/09/2017
27 TS. Vũ Thị Ngọc Hà Đại học Bách Khoa Hà Nội 01/01 - 30/04/2017
28 GS. TSKH. Phùng Hồ Hải Viện trưởng Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 01/05 - 31/08/2017
29 GS. Matthias Hieber 18/02 - 23/02/2017
30 GS. Max-Olivier Hongler 07/03 - 10/03/2017
31 GS. Liang-Chung Hsia 19/06 - 26/06/2017
32 TS. Phan Quốc Hưng Đại học Duy Tân 01/03 - 30/04/2017
33 PGS. Nguyễn Bích Huy Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 01/08 - 30/11/2017
34 PGS. Nguyễn Thiệu Huy Đại học Bách Khoa Hà Nội 01/01 - 30/04/2017
35 Kim Hyeseon 12/02 - 20/02/2017
36 GS. Masaharu Ishikawa 19/02 - 03/03/2017
37 PGS. Nabil KAZI-TANI Université de Lyon 1 09/07 - 31/08/2017
38 PGS. TS. Trần Đình Kế Đại học Sư phạm Hà Nội 01/09 - 31/12/2017
39 TS. Đào Quang Khải Viện Toán học, VAST Phương trình đạo hàm riêng 01/09/2016 - 31/01/2017
40 TS. Phạm Hữu Khánh Đại học Tây Nguyên 01/10 - 31/12/2017
41 GS. Hà Huy Khoái Đại học Thăng Long 01/04 - 30/06/2017
42 PGS. TS. Vũ Thế Khôi Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 01/09 - 31/12/2017
43 TS. Bùi Trọng Kiên Viện Toán học, VAST Lý thuyết Tối ưu 01/01 - 31/03/2017
44 PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Loan Đại học Vinh 01/10 - 31/12/2017
45 TS. Tăng Văn Long Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 01/01 - 28/02/2017
46 TS. Ngô Hoàng Long Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 01/03 - 30/06/2017
47 TS. Vũ Trọng Lưỡng 24/03 - 30/03/2017
48 TS. Dương Trọng Luyện Đại học Hoa Lư Phương trình đạo hàm riêng 01/09/2016 - 31/01/2017
49 TS. Lê Văn Luyện Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM 01/06 - 31/08/2017
50 TS. Nguyễn Đức Mạnh Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 06/02 - 05/05/2017
51 TS. Nguyễn Đức Mạnh University of Bordeaux 01/07 - 31/08/2017
52 TS. Phùng Văn Mạnh Đại học Sư phạm Hà Nội 01/01 - 30/04/2017
53 GS. Nguyễn Văn Minh 18/03 - 30/03/2017
54 TS. Trần Huệ Minh Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 01/11 - 31/12/2017
55 GS. TSKH. Lê Dũng Mưu Viện Toán học, VAST Bài toán cân bằng 01/09/2016 - 31/01/2017
56 TS. Nguyễn Kỳ Nam Đại học Quốc gia Hà Nội 01/06 - 31/07/2017
57 TS. Vũ Hữu Nhự Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Lý thuyết tối ưu 01/01 - 31/03/2017
58 GS. Mutsuo Oka Tokyo University of Science 19/02 - 27/02/2017
59 GS. Kazuho Ozeki Yamaguchi University 23/08 - 19/10/2017
60 GS. Marc Peigne Université François Rabelais 06/02 - 31/07/2017
61 TS. Nguyễn Hồng Quân Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 15/02 - 15/08/2017
62 GS. TS. Nguyễn Văn Quảng Đại học Vinh 15/05 - 15/09/2017
63 TS. Võ Thị Như Quỳnh ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/08 - 31/10/2017
64 GS. Reinaldo Rodríguez Ramos 15/01 - 27/01/2017
65 GS. Moshe Rosenfeld Đại học Washington Tacoma 06/10 - 21/10/2017
66 GS. Michael Min Ru Đại học Houston 19/06 - 26/06/2017
67 PGS. Didier RULLIERE Lyon 1 University, France 05/07 - 24/08/2017
68 TS. Tạ Công Sơn Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 01/03 - 30/06/2017
69 TS. Đặng Thanh Sơn Trường Đại học Thông tin liên lạc 01/09 - 31/12/2017
70 PGS.TS. Nguyễn Sum Đại học Quy Nhơn 01/08 - 30/11/2017
71 PGS. TSKH. Trần Văn Tấn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 01/04 - 30/06/2017
72 ThS. Nguyễn Văn Thìn Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 01/04 - 30/06/2017
73 TS. Ninh Văn Thu ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 01/01 - 31/03/2017
74 TS. Lê Quý Thường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội 01/11/2016 - 31/01/2017
75 TS. Nguyễn Dương Toàn Đại học Hải Phòng 01/09 - 31/12/2017
76 TS. Nguyễn Thị Toàn Đại học Bách khoa Hà Nội 01/05 - 31/10/2017
77 TS. Lê Hồng Trang Trường Đại học Bách khoa TP. HCM 10/04 - 09/07/2017
78 GS. TSKH. Nguyễn Minh Trí Viện Toán học, VAST Phương trình đạo hàm riêng 01/09/2016 - 31/01/2017
79 TS. Hoàng Lê Trường Viện Toán học, VAST 01/09 - 31/10/2017
80 TS. Lê Xuân Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh 01/08 - 31/10/2017
81 TS. Nguyễn Anh Tú Viện Toán học, VAST 01/01 - 31/03/2017
82 PGS. TS. Nguyễn Chánh Tú Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng 01/07 - 31/07/2017
83 TS. Trần Thanh Tuấn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 01/11/2016 - 31/01/2017
84 TS. Đặng Anh Tuấn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 01/01 - 28/02/2017
85 ThS. Ngô Anh Tuấn ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/07 - 31/10/2017
86 TS. Dương Anh Tuấn Đại học Sư phạm Hà Nội 01/03 - 30/04/2017
87 TS. Đỗ Xuân Tùng Đại học Kiến trúc Hà Nội 01/11/2016 - 31/01/2017
88 TS. Phạm Đình Tùng Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội 01/06 - 31/08/2017
89 GS. Vũ Hà Văn Đại học Yale, Mỹ 16/10 - 20/10/2017
90 GS. TS. Phạm Chí Vĩnh Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội 01/11/2016 - 31/01/2017
91 GS. Paul Vojta 19/06 - 26/06/2017
92 TS. Nguyễn Chu Gia Vượng Viện Toán học – Viện HLKH&CN Việt Nam 01/05 - 31/08/2017
93 GS. Julie Tzu-Yueh Wang 21/06 - 28/06/2017