Năm 2018
STT Họ và tên Cơ quan chủ quản Chuyên ngành Thời gian làm việc tại Viện NCCC Toán
1 GS. TSKH. Ngô Việt Trung (nhiệm kỳ 2014 -2018) Viện Toán học, VAST 01/03 - 15/04/2018
2 GS. TSKH. Ngô Việt Trung (nhiệm kỳ 2014 -2018) Viện Toán học, VAST 01/01 - 15/02/2018
3 GS. Đỗ Đức Thái (nhiệm kỳ 2014 -2018) Đại học Sư phạm Hà Nội 01/11/2017 - 30/04/2018
4 GS. Gene Abrams 12/05 - 22/05/2018
5 TS. Nguyễn Thái An ĐH Duy Tân 01/12/2017 - 28/02/2018
6 ThS. Dương Thị Việt An Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên 01/11/2017 - 28/02/2018
7 GS. Bruno Angles Université de Caen Normandie 01/06 - 31/08/2018
8 GS. Nguyễn Việt Anh University Paris-Sud (Orsay), France 01/07 - 31/08/2018
9 TS. Ngô Quốc Anh ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 01/11 - 31/12/2018
10 GS. Phạm Ngọc Ánh Viện Toán Học Rényi Alfréd - Viện Hàn lâm Khoa học Hungary 01/04 - 31/05/2018
11 TS. Đào Phương Bắc ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/06 - 31/08/2018
12 TS. Arindam Banerjee 15/03 - 31/03/2018
13 PGS. Trương Quang Bảo Northen Michigan University 01/10 - 31/10/2018
14 GS. Pascal Boyer University Paris 13 Villetaneuse 01/06 - 30/06/2018
15 GS. Daniel Caro Université de Caen 18/06 - 01/08/2018
16 TS. Jorge Cely CNRS - Laboratoire Paul Painlevé 01/06 - 30/08/2018
17 PGS. TS. Kiều Phương Chi Đại học Vinh 01/12/2017 - 30/06/2018
18 GS. Nguyễn Tự Cường Viện Toán học 01/10/2017 - 31/01/2018
19 TS. Nguyễn Thế Cường Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach 01/09/2017 - 31/08/2018
20 TS. Huỳnh Thị Hồng Diễm Trường Đại học Bách khoa-ĐHQG TP. HCM 01/08 - 30/11/2018
21 TS. Nguyễn Văn Đức Trường Đại học Vinh 01/05 - 31/08/2018
22 GS. Đinh Dũng Viện Công nghệ thông tin-ĐHQG Hà Nội 01/05 - 31/07/2018
23 TS. Phạm Thành Dương Đại học Việt Đức 01/07 - 31/07/2018
24 PGS. Phan Thị Hà Dương Viện Toán học – Viện HLKH&CN Việt Nam 01/03 - 30/04/2018
25 TS. Phạm Triều Dương Đại học Sư phạm Hà Nội 01/11/2017 - 28/02/2018
26 PGS. Trương Xuân Đức Hà Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/04 - 31/07/2018
27 GS. TSKH. Phùng Hồ Hải Viện trưởng Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 01/06 - 21/09/2018
28 GS. TSKH. Lê Mậu Hải Đại học Sư phạm Hà Nội 01/03 - 31/05/2018
29 TS. Cấn Văn Hảo Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 01/07 - 31/07/2018
30 GS. Đinh Nho Hào Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 16/05 - 15/09/2018
31 TS. Lê Trung Hiếu Trường ĐH Đồng Tháp 01/05 - 31/07/2018
32 TS. Nguyễn Trọng Hiếu ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 01/09/2017 - 31/08/2018
33 ThS. Nguyễn Thị Hồng Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/04 - 31/07/2018
34 TS. Nguyễn Xuân Hồng Đại học Sư phạm Hà Nội 01/03 - 31/05/2018
35 TS. Trần Thị Thu Hương Trường Đại học Việt Đức 01/04 - 31/05/2018
36 PGS. TS. Đinh Công Hướng Trường Đại học Quy Nhơn 01/04 - 30/06/2018
37 TS. Nguyễn Thị Thu Hương Học viện Kỹ thuật Quân sự 01/11/2017 - 28/02/2018
38 TS. Đào Quang Khải Viện Toán học, VAST 01/09 - 31/12/2018
39 GS.TSKH. Phan Quốc Khánh (nhiệm kỳ 2014 - 2018) ĐH Quốc tế và ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh 01/08 - 30/11/2018
40 TS. Phạm Duy Khánh ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh 01/11/2017 - 28/02/2018
41 TS. Trần Ngọc Khuê Đại học Phạm Văn Đồng 03/10 - 31/12/2018
42 TS. Nguyễn Văn Kiên University of Bonn 01/06 - 31/07/2018
43 ThS. Nguyễn Hữu Kiên Université Lille 1 01/06 - 10/09/2018
44 PGS. Satoshi Kondo HSE University, Faculty of Mathematics, 16/06 - 30/06/2018
45 GS. Alexander Kruger Federation University 03/10 - 17/10/2018
46 GS. Shigeru Kuroda Tokyo Metropolitan University 27/04 - 07/05/2018
47 TS. Hà Minh Lam Viện Toán học, VAST 01/03 - 15/04/2018
48 TS. Hà Minh Lam Viện Toán học, VAST 01/01 - 15/02/2018
49 GS. Matthieu Latapy CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 14/04 - 30/04/2018
50 TS. Võ Sĩ Trọng Long Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 01/08 - 30/11/2018
51 TS. Dương Trọng Luyện Đại học Hoa Lư 01/09 - 31/12/2018
52 GS. Clemence Magnien CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 14/04 - 30/04/2018
53 PGS. Nguyễn Công Minh Đại học Sư phạm Hà Nội 01/03 - 15/04/2018
54 PGS. Nguyễn Công Minh Đại học Sư phạm Hà Nội 01/01 - 15/02/2018
55 GS. Marcel Morales Đại học Grenoble I 01/03 - 01/05/2018
56 TS. Phạm Quý Mười Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 01/06 - 31/08/2018
57 ThS. Nguyễn Huyền Mười Viện Toán học 01/03 - 31/05/2018
58 TS. Nguyễn Mậu Nam Portland State University, USA 15/07 - 25/08/2018
59 PGS. Phan Thanh Nam Đại học Quy Nhơn 01/03 - 31/05/2018
60 TS. Trần Giang Nam Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 01/04 - 31/05/2018
61 PGS. TSKH. Huỳnh Văn Ngãi Đại học Quy Nhơn 01/10 - 31/12/2018
62 Tran Thai An NGHIA 01/08 - 31/08/2018
63 TS. Lê Chí Ngọc Đại học Bách khoa Hà Nội 01/03 - 30/04/2018
64 GS. Lê Thị Thanh Nhàn Đại học Thái Nguyên 01/10/2017 - 31/01/2018
65 TS. Augustine O’Keefe Connecticut College 02/02 - 22/02/2018
66 TS. Nguyễn Thị Ngọc Oanh Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên 01/05 - 16/09/2018
67 GS. Federico Pellarin Université Jean Monnet 10/06 - 08/07/2018
68 TS. Kevin Perrot Ecole Normale Superieure de Lyon 11/04 - 20/04/2018
69 GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/03 - 31/05/2018
70 ThS. Ngô Tấn Phúc Trường Đại học Đồng Tháp 01/04 - 31/05/2018
71 GS. Jerome Poineau Université de Caen Normandie 15/06 - 21/06/2018
72 GS. Jerome Poineau 16/06 - 24/06/2018
73 PGS. Sĩ Đức Quang Đại học Sư phạm Hà Nội 01/11/2017 - 31/01/2018
74 TS. Lê Ngọc Quỳnh Đại học An Giang 01/11/2017 - 31/01/2018
75 TS. Detchat Samart Burapha University 01/07 - 30/07/2018
76 GS. Bikas Sinha 16/09 - 20/09/2018
77 GS. Bimal Sinha 16/09 - 20/09/2018
78 GS. Nguyễn Khoa Sơn Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/04 - 31/07/2018
79 TS. Đoàn Thái Sơn Viện Toán học, VAST 01/07 - 30/09/2018
80 GS. Lenny Taelman University of Amsterdam 16/06 - 30/06/2018
81 GS. Hà Huy Tài Đại học Tulane 15/01 - 31/03/2018
82 TS. Nguyễn Duy Tân Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/11/2017 - 31/01/2018
83 Prof. Vladimir Temlyakov University of South Carolina 10/05 - 25/06/2018
84 TS. Nguyễn Hoàng Thạch Viện Toán học 01/03 - 30/04/2018
85 GS. TSKH. Nguyễn Quốc Thắng Viện Toán học 01/12/2017 - 28/02/2018
86 TS. Nguyễn Trường Thanh Đại học Mỏ – Địa chất 01/03 - 31/05/2018
87 TS. Phan Xuân Thành Trường Đại học Bách khoa HN 01/05 - 09/09/2018
88 TS. Phạm Đức Thoan Đại học Xây dựng 01/11/2017 - 28/02/2018
89 TS. Dương Việt Thông Đại học Kinh tế Quốc dân 01/08 - 30/09/2018
90 TS. Mai Viết Thuận Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên 01/03 - 31/05/2018
91 TS. Lê Quang Thuận Đại học Quy Nhơn 01/04/2017 - 31/03/2018
92 TS. Lê Quý Thường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội 01/06 - 30/09/2018
93 TS. Mehdi Tibouchi NTT Secure Platform Laboratories 23/06 - 01/07/2018
94 TS. Cao Thanh Tình Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TPHCM 01/05 - 31/08/2018
95 TS. Nguyễn Thị Toàn Đại học Bách khoa Hà Nội 01/05 - 30/06/2018
96 GS. TSKH. Nguyễn Minh Trí Viện Toán học, VAST 01/09 - 31/12/2018
97 TS. Nguyễn Hữu Trọn Đại học Quy Nhơn 01/10 - 31/12/2018
98 TS. Trần Nam Trung Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 01/03 - 15/04/2018
99 TS. Trần Nam Trung Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 01/01 - 15/02/2018
100 TS. Phạm Văn Trung Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/03 - 30/04/2018
101 TS. Lê Xuân Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh 01/10 - 31/12/2018
102 TS. Hoàng Ngọc Tuấn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 01/11/2017 - 28/02/2018
103 PGS. Ngô Đắc Tuấn CNRS and University of Caen Normandy 01/06 - 31/08/2018
104 TS. Nguyễn Minh Tùng ĐH Khoa học Tự nhiên-ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 01/08 - 30/11/2018
105 TS. Nguyễn Thế Vinh Đại học Giao thông Vận tải 01/08 - 30/09/2018
106 GS. Lucia Di Vizio Université de Versailles-St Quentin 16/06 - 17/07/2018
107 GS. Keiichi Watanabe 20/03 - 26/03/2018
108 GS. Nguyễn Đông Yên Viện Toán học-Viện KH &CN Việt Nam 01/11/2017 - 28/02/2018