Năm 2018
STT Họ và tên Cơ quan chủ quản Chuyên ngành Thời gian làm việc tại Viện NCCC Toán
1 TS. Nguyễn Thái An ĐH Duy Tân 01/12/2017 - 28/02/2018
2 TS. Ngô Quốc Anh ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 01/11 - 31/12/2018
3 TS. Đào Phương Bắc ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/06 - 31/08/2018
4 TS. Huỳnh Thị Hồng Diễm Trường Đại học Bách khoa-ĐHQG TP. HCM 01/08 - 30/11/2018
5 GS. Đinh Dũng Viện Công nghệ thông tin-ĐHQG Hà Nội 01/05 - 31/07/2018
6 PGS. Phan Thị Hà Dương Viện Toán học – Viện HLKH&CN Việt Nam 01/03 - 30/04/2018
7 PGS. Trương Xuân Đức Hà Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/04 - 31/07/2018
8 GS. TSKH. Phùng Hồ Hải Viện trưởng Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 01/06 - 21/09/2018
9 GS. TSKH. Lê Mậu Hải Đại học Sư phạm Hà Nội 01/03 - 31/05/2018
10 TS. Nguyễn Trọng Hiếu ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 01/09/2017 - 31/08/2018
11 PGS. TS. Nguyễn Xuân Hồng Đại học Sư phạm Hà Nội 01/03 - 31/05/2018
12 TS. Đào Quang Khải Viện Toán học, VAST 01/09 - 31/12/2018
13 GS.TSKH. Phan Quốc Khánh (nhiệm kỳ 2014 - 2018) ĐH Quốc tế và ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh 01/08 - 30/11/2018
14 TS. Phạm Duy Khánh ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh 01/11/2017 - 28/02/2018
15 TS. Hà Minh Lam Viện Toán học, VAST 01/03 - 15/04/2018
16 TS. Hà Minh Lam Viện Toán học, VAST 01/01 - 15/02/2018
17 TS. Dương Trọng Luyện Đại học Hoa Lư 01/09 - 31/12/2018
18 PGS. Nguyễn Công Minh Đại học Sư phạm Hà Nội 01/03 - 15/04/2018
19 PGS. Nguyễn Công Minh Đại học Sư phạm Hà Nội 01/01 - 15/02/2018
20 PGS. TSKH. Huỳnh Văn Ngãi Đại học Quy Nhơn 01/10 - 31/12/2018
21 TS. Kevin Perrot Ecole Normale Superieure de Lyon 11/04 - 20/04/2018
22 GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/03 - 31/05/2018
23 PGS. Sĩ Đức Quang Đại học Sư phạm Hà Nội 01/11/2017 - 31/01/2018
24 PGS. TS. Đoàn Thái Sơn Viện Toán học, VAST 01/07 - 30/09/2018
25 GS. Hà Huy Tài Đại học Tulane 15/01 - 31/03/2018
26 GS. Đỗ Đức Thái (nhiệm kỳ 2014 -2018) Đại học Sư phạm Hà Nội 01/11/2017 - 30/04/2018
27 GS. TSKH. Nguyễn Quốc Thắng Viện Toán học 01/12/2017 - 28/02/2018
28 TS. Nguyễn Trường Thanh Đại học Mỏ – Địa chất 01/03 - 31/05/2018
29 TS. Phạm Đức Thoan Đại học Xây dựng 01/11/2017 - 28/02/2018
30 TS. Lê Quý Thường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội 01/06 - 30/09/2018
31 GS. TSKH. Nguyễn Minh Trí Viện Toán học, VAST 01/09 - 31/12/2018
32 GS. TSKH. Ngô Việt Trung (nhiệm kỳ 2014 -2018) Viện Toán học, VAST 01/03 - 15/04/2018
33 GS. TSKH. Ngô Việt Trung (nhiệm kỳ 2014 -2018) Viện Toán học, VAST 01/01 - 15/02/2018
34 TS. Phạm Văn Trung Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/03 - 30/04/2018
35 PGS. Lê Xuân Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh 01/10 - 31/12/2018
36 PGS. Ngô Đắc Tuấn CNRS and University of Caen Normandy 01/06 - 31/08/2018
37 TS. Nguyễn Minh Tùng ĐH Khoa học Tự nhiên-ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 01/08 - 30/11/2018
38 GS. Nguyễn Đông Yên Viện Toán học-Viện KH &CN Việt Nam 01/11/2017 - 28/02/2018