Năm 2020
STT Họ và tên Cơ quan chủ quản Chuyên ngành Thời gian làm việc tại Viện NCCC Toán
1 TS. Phan Hoàng Chơn Đại học Sài Gòn 01/07 - 30/09/2020
2 PGS. TS. Đoàn Trung Cường Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 15/02 - 15/05/2020
3 TS. Đỗ Việt Cường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH QGHN 01/09/2019 - 31/03/2020
4 GS. Nguyễn Hữu Dư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 01/01 - 30/06/2020
5 TS. Nguyễn Hồng Đức Trường Đại học Thăng Long 01/02 - 31/05/2020
6 TS. Lê Xuân Dũng ĐH Hồng Đức 01/03 - 31/05/2020
7 GS. Đinh Dũng Viện Công nghệ thông tin-ĐHQG Hà Nội 01/07 - 30/09/2020
8 TS. Trịnh Viết Dược ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/09 - 31/12/2020
9 PGS. Phan Thị Hà Dương Viện Toán học – Viện HLKH&CN Việt Nam 01/11 - 31/12/2020
10 TS. Vũ Thị Ngọc Hà Đại học Bách Khoa Hà Nội 01/12/2019 - 29/02/2020
11 TS. Trần Quang Hóa Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế 01/01 - 31/12/2020
12 TS. Đỗ Trọng Hoàng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 01/03 - 31/05/2020
13 TS. Nguyễn Thị Thu Hương Học viện Kỹ thuật Quân sự 01/05 - 30/06/2020
14 PGS. Nguyễn Thiệu Huy Đại học Bách Khoa Hà Nội 01/12/2019 - 29/02/2020
15 TS. Nguyễn Văn Kiên Trường ĐH Giao thông vận tải 01/07 - 30/09/2020
16 PGS. Nguyễn Công Minh Đại học Sư phạm Hà Nội 01/05 - 31/07/2020
17 TS. Trần Giang Nam Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 15/11/2019 - 15/02/2020
18 PGS. TSKH. Huỳnh Văn Ngãi Đại học Quy Nhơn 01/09 - 30/11/2020
19 TS. Nguyễn Xuân Việt Nhân Basque Centre for Applied Mathematics 05/02 - 05/04/2020
20 GS. Vũ Ngọc Phát Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 01/10 - 31/12/2020
21 TS. Nguyễn Hồng Quân Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 01/06 - 31/08/2020
22 PGS. TS. Phạm Hùng Quý Đại học FPT 01/06 - 31/07/2020
23 PGS. TS. Phạm Hùng Quý Đại học FPT 15/03 - 15/05/2020
24 PGS. Trương Công Quỳnh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 01/11/2019 - 31/01/2020
25 GS. Đỗ Đức Thái Đại học Sư phạm Hà Nội 01/01 - 30/04/2020
26 TS. Nguyễn Trường Thanh Đại học Mỏ – Địa chất 01/10 - 31/12/2020
27 TS. Phạm Đức Thoan Đại học Xây dựng 01/01 - 31/03/2020
28 PGS. TS. Đỗ Đức Thuận Đại học Bách khoa Hà Nội 01/06 - 31/08/2020
29 PGS. TS. Lê Quý Thường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội 01/02 - 31/05/2020
30 GS. Lê Văn Thuyết Trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế 01/11/2019 - 31/01/2020
31 TS. Trần Nam Trung Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 01/03 - 31/05/2020
32 PGS. Lê Xuân Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh 01/05 - 31/07/2020
33 PGS.TS. Lê Thanh Tùng Đại học Cần Thơ 06/07 - 05/09/2020
34 TS. Đỗ Xuân Tùng Đại học Kiến trúc Hà Nội 01/10 - 31/12/2020
35 TS. Nguyễn Minh Tùng ĐH Khoa học Tự nhiên-ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 06/07 - 05/09/2020
36 GS. TS. Phạm Chí Vĩnh Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội 01/10 - 31/12/2020
37 TS. Phạm Trường Xuân Trường Đại học Thủy lợi 01/12/2019 - 29/02/2020
38 GS. Nguyễn Đông Yên Viện Toán học-Viện KH &CN Việt Nam 01/05 - 31/07/2020