Năm 2022
STT Họ và tên Cơ quan chủ quản Chuyên ngành Thời gian làm việc tại Viện NCCC Toán
1 Prof.. Christine Thomas Agnan TSE-R, Université Toulouse 1 24/10 - 25/11/2022
2 PGS. TS. Ngô Quốc Anh ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 01/08 - 30/11/2022
3 TS. Đào Nguyên Anh Trường Đại học Kinh Tế TP HCM 06/05 - 05/07/2022
4 GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN 01/11/2021 - 31/01/2022
5 GS. Nguyễn Việt Anh The University of Lille 21/07 - 20/08/2022
6 GS. TSKH. Phạm Ngọc Ánh Viện Toán Học Rényi Alfréd - Viện Hàn lâm Khoa học Hungary 05/10 - 19/12/2022
7 TS. Nguyễn Trọng Bắc Đại học Duy Tân, Đà Nẵng 15/05 - 15/08/2022
8 TS. Đào Phương Bắc ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/01 - 30/04/2022
9 TS. Tushar Bag Indian Institute of Technology, Patna 15/05 - 15/08/2022
10 TS. Tạ Quốc Bảo Trường Đại học Quốc Tế, Đại học Quốc gia TP HCM 01/07 - 25/08/2022
11 TS. Phan Hoàng Chơn Đại học Sài Gòn 07/08 - 31/08/2022
12 TS. Pablo Portilla Cuadrado Université Lille 1 28/03 - 06/05/2022
13 TS. Đỗ Việt Cường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH QGHN 01/01 - 30/04/2022
14 PGS. TS. Đoàn Trung Cường Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 01/10 - 31/12/2022
15 TS. Tô Tất Đạt Sorbonne Université (Paris-VI) 17/06 - 16/08/2022
16 TS. Trịnh Thanh Đèo Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. HCM 08/11/2021 - 08/02/2022
17 GS. Mouez Dimassi Bordeaux University (France) 14/09 - 11/11/2022
18 GS. Đinh Thanh Đức Trường Đại học Quy nhơn 01/07 - 30/09/2022
19 TS. Lưu Hoàng Đức Viện Toán học và Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, MPI MiS 20/06 - 20/08/2022
20 TS. Nguyễn Hồng Đức Trường Đại học Thăng Long 01/03 - 30/06/2022
21 GS. Đinh Dũng Viện Công nghệ thông tin-ĐHQG Hà Nội 01/11/2021 - 31/01/2022
22 TS. Lê Xuân Dũng ĐH Hồng Đức 01/03 - 30/04/2022
23 TS. Trịnh Viết Dược ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/08 - 30/11/2022
24 PGS. TS. Phạm Thành Dương Đại học Việt Đức 01/07 - 31/07/2022
25 PGS. TS. Phạm Thành Dương Đại học Việt Đức 01/07 - 31/07/2022
26 PGS. TS. Phạm Thành Dương Đại học Việt Đức 07/02 - 06/03/2022
27 TS. Nguyễn Tuấn Duy Trường Đại học Tài Chính Marketing 06/05 - 05/07/2022
28 TS. Lê Ánh Hạ Trường ĐH KHTN, ĐHQG TP HCM 01/08 - 30/09/2022
29 TS. Vũ Thị Ngọc Hà Đại học Bách Khoa Hà Nội 01/11/2021 - 31/01/2022
30 TS. Trịnh Ngọc Hải Đại học Bách Khoa Hà Nội 01/11/2021 - 31/01/2022
31 GS. Đinh Quang Hải Kent State University, Trumbull. Ohio, USA 13/05 - 12/07/2022
32 GS. TSKH. Phùng Hồ Hải Viện trưởng Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 01/05 - 30/06/2022
33 TS. Phạm Việt Hải Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 01/07 - 31/12/2022
34 TS. Nguyễn Đặng Hồ Hải Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế 09/08 - 21/08/2022
35 TS. Nguyễn Thị Vân Hằng Viện Toán học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam 01/10/2021 - 30/09/2022
36 TS. Nguyễn Thu Hằng Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên 01/03 - 30/04/2022
37 Ths. Trương Thị Hiền Trường Đại học Hồng Đức 01/03 - 31/05/2022
38 PGS. TS. Lê Văn Hiện Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 01/12/2021 - 28/02/2022
39 TS. Đặng Tuấn Hiệp Đại học Đà Lạt 08/05 - 08/06/2022
40 TS. Lê Thanh Hiếu Trường Đại học Quy Nhơn 08/11/2021 - 08/02/2022
41 TS. Ngô Trung Hiếu Đại học Bách Khoa Hà Nội 01/01 - 30/04/2022
42 TS. Trần Quang Hóa Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế 01/05 - 31/08/2022
43 GS. TSKH. Lê Tuấn Hoa Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 01/03 - 31/05/2022
44 TS. Nguyễn Văn Hoàng Đại học FPT 01/08 - 30/11/2022
45 TS. Đỗ Trọng Hoàng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 01/07/2021 - 31/08/2022
46 TS. Nguyễn Đăng Hợp Viện Toán học, VAST 01/05 - 31/08/2022
47 PGS. TS. Tống Viết Phi Hùng Binghamton University 20/07 - 20/08/2022
48 PGS. TS. Võ Hoàng Hưng Trường Đại học Sài Gòn 01/09 - 31/12/2022
49 PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hưng University of Akron 04/07 - 20/08/2022
50 PGS. TS. Đinh Công Hướng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 01/11/2021 - 31/01/2022
51 Ths. Dương Thị Hương Trường Đại học Thăng Long 01/03 - 31/05/2022
52 PGS. Nguyễn Thiệu Huy Đại học Bách Khoa Hà Nội 01/11/2021 - 31/01/2022
53 TS. Đặng Quốc Huy 01/11/2021 - 31/10/2022
54 GS. Alexander Iosevich University of Rochester 20/08 - 27/08/2022
55 PGS. TS. Vũ Thế Khôi Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 01/08 - 30/09/2022
56 TS. Võ Thị Bích Khuê Đại học Tài chính - Marketing 02/08 - 19/08/2022
57 TS. Nguyễn Văn Kiên Trường ĐH Giao thông vận tải 01/12/2021 - 28/02/2022
58 PGS. TS. Lương Đăng Kỳ Đại học Quy Nhơn 01/11/2021 - 31/01/2022
59 PGS. TS. Ngô Hoàng Long Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 01/10 - 31/10/2022
60 TS. Lê Hoàng Mai Trường Đại học Đồng Tháp 05/09 - 30/09/2022
61 TS. Nguyễn Đức Mạnh University of Bordeaux 05/09 - 08/09/2022
62 PGS. Phan Thanh Nam Ludwig Maximilian University of Munich, Germany 01/08 - 31/08/2022
63 TS. Trần Giang Nam Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 01/08 - 30/11/2022
64 TS. Trần Văn Nghị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 01/10 - 31/12/2022
65 PGS. TS. Trần Minh Ngọc Trường Kinh tế, Đại học New South Wales, Úc 01/10 - 20/10/2022
66 TS. Lâm Hoàng Nguyên Memorial University of Newfoundland-Grenfell Campus 01/05 - 30/06/2022
67 TS. Trần Hoài Ngọc Nhân Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 15/05 - 15/08/2022
68 TS. Nguyễn Xuân Việt Nhân Trường Đại học FPT Đà Nẵng 01/04 - 31/07/2022
69 ThS. Trần Thị Kim Oanh Đại học Bách Khoa Hà Nội 01/12/2021 - 31/01/2022
70 ThS. Ngô Tấn Phúc Trường Đại học Đồng Tháp 01/08 - 31/10/2022
71 TS. Trần Đình Phụng Trường Đại học Tài chính - Marketing 01/06 - 31/08/2022
72 TS. Nguyễn Thanh Phương Universtiy of L'Aquila, Italy 20/07 - 31/08/2022
73 PGS. TS. Phạm Hùng Quý Đại học FPT 01/03 - 30/06/2022
74 PGS. Trương Công Quỳnh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 15/05 - 15/08/2022
75 GS. Olivier Rioul Dept. Comelec LTCI, Telecom Paris Institut polytechnique de Paris 01/08 - 05/08/2022
76 Prof. Guillermo Peñafort Sanchis Universitat de València 30/03 - 06/05/2022
77 GS. Fujiie Setsuro Ritsumeikan University Kyoto, Japan 20/09 - 20/11/2022
78 PGS. Abhay Kumar Singh IIT(ISM) Dhanbad 17/05 - 16/07/2022
79 PGS. TS. Phạm Tiến Sơn Trường Đại học Đà Lạt 08/05 - 14/05/2022
80 GS. Đỗ Đức Thái Đại học Sư phạm Hà Nội 01/07 - 30/09/2022
81 TS. Nguyễn Tất Thắng Viện Toán học, VAST 01/04 - 30/06/2022
82 TS. Nguyễn Văn Thiện Trường Đại học FPT 01/07 - 31/08/2022
83 PGS. TS. Đỗ Đức Thuận Đại học Bách khoa Hà Nội 01/12/2021 - 31/01/2022
84 PGS. TS. Lê Quý Thường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội 01/01 - 30/04/2022
85 GS. Lê Văn Thuyết Trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế 23/05 - 23/08/2022
86 TS. Trịnh Duy Tiến Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 01/10/2021 - 31/03/2022
87 GS. TSKH. Phạm Hữu Tiệp Đại học Rutgers, Mỹ 01/07 - 21/08/2022
88 TS. Đinh Sĩ Tiệp Viện Toán học, VAST 01/04 - 30/06/2022
89 TS. Hồ Minh Toàn Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/08 - 30/09/2022
90 TS. Trần Nam Trung Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 01/03 - 31/05/2022
91 TS. Huỳnh Đình Tuân Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 01/07 - 31/08/2022
92 TS. Bùi Anh Tuấn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp. HCM 21/07 - 21/08/2022
93 GS. Vũ Kim Tuấn University of West Georgia 01/07 - 07/08/2022
94 TS. Vũ Đức Việt University of Cologne 06/08 - 15/08/2022
95 TS. Phạm Trường Xuân Trường Đại học Thủy lợi 01/11/2021 - 31/01/2022