Năm 2023
STT Họ và tên Cơ quan chủ quản Chuyên ngành Thời gian làm việc tại Viện NCCC Toán
1 GS. Nguyễn Hữu Dư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 15/05/2022 - 15/01/2023
2 GS. Matthias Hieber Technische Universität Darmstadt 05/03 - 10/03/2023
3 TS. Trịnh Thị Hường Trường Đại học Thương mại 01/09/2022 - 28/02/2023
4 GS. Nguyễn Thiệu Huy Đại học Bách khoa Hà Nội 05/03 - 10/03/2023
5 GS. Keonhee Lee Chungnam National University 28/10/2022 - 15/01/2023
6 TS. Lê Anh Minh Trường Đại học Hồng Đức 01/03 - 22/03/2023
7 GS. Nguyễn Mậu Nam Portland State University 11/01 - 10/03/2023
8 ThS. Nguyễn Thanh Nguyên Chungnam National University 28/10/2022 - 15/01/2023
9 TS. Nguyễn Ngọc Thạch Chungnam National University 15/10/2022 - 15/01/2023
10 TS. Trịnh Duy Tiến Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 01/09/2022 - 28/02/2023
11 GS. Nguyễn Đông Yên Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 11/01 - 10/03/2023