Danh sách báo cáo viên

I. DANH SÁCH BÁO CÁO MỜI TOÀN THỂ


1. GS. TSKH. Phùng Hồ Hải (Viện Toán học-VKHCNVN)


2. GS. TSKH. Đinh Nho Hào (Viện Toán học-VKHCNVN)


3. TS. Trần Vũ Khanh (ĐH Tân Tạo)


4. GS. TSKH. Phan Quốc Khánh (ĐH Quốc tế – ĐHQG TpHCM)


5. GS. Phạm Hữu Tiệp (ĐH Arizona)


II. DANH SÁCH BÁO CÁO MỜI TIỂU BAN


Tiểu ban Đại số – Hình học – Tô pô

1. PGS. TS. Bùi Xuân Hải (ĐHKHTN – ĐHQG Tp HCM)

2. TS. Nguyễn Đăng Hồ Hải (ĐHKH – ĐH Huế)

3. TS. Nguyễn Công Minh (ĐHSP Hà Nội)

4. PGS. TS. Lê Thị Thanh Nhàn (ĐHKH – ĐH Thái Nguyên)

5. PGS. TS. Phạm Tiến Sơn (ĐH Đà Lạt)

6. GS. TS. Nguyễn Quốc Thắng (Viện Toán học-VKHCNVN)


Tiểu ban Giải tích toán học

1. PGS.TS Đinh Thanh Đức (ĐH Quy Nhơn)

2. PGS.TS Phạm Hoàng Hiệp (ĐHSP Hà Nội)

3. TS. Nguyễn Quang Huy (ĐHSP Hà Nội 2)

4. PGS.TS Phạm Hoàng Quân (ĐH Sài Gòn)

5. TS Sĩ Đức Quang (ĐHSP Hà Nội)

6. TS Nguyễn Huy Tuấn (ĐHKHTN-ĐHQG Tp HCM)


Tiểu ban Phương trình vi phân và Phương trình đạo hàm riêng

1. TS. Cung Thế Anh (ĐHSP Hà Nội)

2. PGS. TS. Nguyễn Thiệu Huy (ĐHBK Hà Nội)

3. TSKH. Nguyễn Thành Long (ĐHKHTN – ĐHQG Tp HCM)

4. PGS. TSKH. Phạm Hữu Anh Ngọc (ĐHQT – ĐHQG Tp HCM)

5. GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát (Viện Toán học-VKHCNVN)

6. PGS. TS. Mai Đức Thành (ĐHQT – ĐHQG Tp HCM)


Tiểu ban Toán học rời rạc và Cơ sở toán trong tin học

1. PGS. TS. Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học-VKHCNVN)

2. PGS. TS. Phan Trung Huy (ĐHBKHN)

3. PGS. TS. Bùi Thu Lâm (HVKTQS)

4. PGS. TS. Trần Đan Thư (ĐHKHTN- ĐHQG Tp HCM)

5. GS. TS. Vũ Hà Văn (ĐH Yale, Hoa Kỳ)

6. TS. Lê Anh Vinh (ĐHGD – ĐHQG HN)


Tiểu ban Tối ưu và tính toán khoa học

1. PGS. TS. Phan Thành An (Viện Toán học-VKHCNVN)

2. PGS. TS. Trương Xuân Đức Hà (Viện Toán học-VKHCNVN)

3. TS. Bùi Trọng Kiên (Viện Toán học-VKHCNVN)

4. GS. TSKH. Lê Dũng Mưu (Viện Toán học-VKHCNVN)

5. ThS. Nguyễn Hồng Quân (NCS tại ĐHKHTN – ĐHQG Tp HCM)

6. PGS. TS. Nguyễn Năng Tâm (ĐHSP Hà Nội 2)


Tiểu ban Xác suất và thống kê toán học

1. GS. TS. Nguyễn Hữu Dư (ĐHKHTN – ĐHQG HN)

2. PGS. TS. Hồ Đăng Phúc (Viện Toán học-VKHCNVN)

3. PGS. TS. Nguyễn Văn Quảng (ĐH Vinh)

4. GS. TSKH. Đặng Hùng Thắng (ĐHKHTN – ĐHQG HN)

5. TS. Lê Văn Thành (ĐH Vinh)


Tiểu ban Ứng dụng toán học

1. TS. Nguyễn Ngọc Doanh (ĐHBK HN)

2. GS. TSKH. Đinh Dũng (Viện CNTT – ĐHQGHN)

3. TS. Hoàng Nam Dũng (ĐHKHTN – ĐHQGHN)

4. TSKH. Trần Xuân Đào (Liên doanh Vietsopetro)

5. TS. Hoàng Việt Hà (ĐHCN Nanyang, Singapore)


Tiểu ban Giảng dạy và Lịch sử toán học

1. TS. Nguyễn Hải Châu (Vụ THPT)

2. TS. Trần Nam Dũng (ĐHKHTN – ĐHQG Tp HCM)

3. PGS. TS. TRần Ngọc Giao (HVQLGD)

4. PGS.TS. Trần Kiều (Viện KHGD)

5. GS. TSKH. Đỗ Đức Thái (ĐHSP HN)


III. DANH SÁCH BÁO CÁO NGẮN

Sẽ được thông báo trong Chương trình đại hội