Tài trợ

Ban Tổ chức Đại hội sẽ tìm nguồn kinh phí để hỗ trợ một phần chi phí đi lại (trong nước), ăn ở cho những người được làm báo cáo mời và một số nhà toán học trẻ (người Việt Nam) có năng lực và có công trình được báo cáo tại Đại hội.

Để được xét tài trợ, khi đăng kí xin vui lòng điền Đơn xin tài trợ và gửi tới BTC theo địa chỉ e-mail: dhthtq2013@viasm.edu.vn

Chú ý: Thời gian đăng ký tham dự Đại hội toán học lần thứ 8 chính thức hết hạn ngày 31/5/2013, do đó Ban tổ chức sẽ không chấp nhận bất cứ đơn xin tài trợ nào gửi sau ngày 31/5/2013.