Tóm tắt báo cáo

Dưới đây là bản dự thảo của tóm tắt báo cáo tại đại hội. Đề nghị tất cả các báo cáo viên xem kỹ dự thảo. Trong trường hợp phát hiện ra sai sót (đặc biệt là nhầm tên báo cáo và tập thể tác giả) thì gửi thông tin ngay cho thư ký Đai hội qua email:dhthtq2013@old.viasm.edu.vn

Trong thư ghi rõ mã số đại biểu, đồng thời gửi lại file.tex và file.pdf báo cáo để sửa lại ngay.

Do thời hạn gấp, do đó thời hạn sửa đến 12h thứ 4 ngày 24/07/2013.

Bản dự thảo tóm tắt báo cáo

Download tại đây