Bài giảng Talk 1

Các thầy, cô từ các trường viện và mọi người quan tâm tham gia Seminar có thể tải bài giảng: tại đây