Trịnh Thị Thúy Giang

Phó Giám đốc

(024) 3623 0107

trinhthuygiang AT viasm.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Ngành: Tin học

Năm tốt nghiệp:1997

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ Thông tin.

Năm cấp bằng: 2001

Nơi đào tạo: Khoa Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

-------------------------------

Tiến sĩ ngành Toán học, chuyên ngành: Bảo đảm Toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán

Năm cấp bằng: 2011

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ 04/1998 - 01/2018: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội