Anne Ruiz-Gazen

NCVCC (01/03/2024 - 30/04/2024)

Nơi công tác: Toulouse School of Economics

Vị trí tại Viện: NCVCC

Điện thoại:

Email: anne.ruiz-gazen@tse-fr.eu

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Anne Ruiz-Gazen

01/03 tới 30/04/2024: vào làm việc tại viện