Bùi Kim My

Nghiên cứu viên (01/10/2021 - 31/12/2021)

Nơi công tác: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: mybk17 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Bùi Kim My

01/10 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện