Bùi Quang Thịnh

Nghiên cứu viên trẻ (01/03/2023 - 31/05/2023)

Nơi công tác: Trường Đại học Tiền Giang

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: qthinhbui AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C203

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Bùi Quang Thịnh

01/03 tới 31/05/2023: vào làm việc tại viện