Bùi Xuân Quang

Nghiên cứu viên trẻ (01/12/2019 - 29/02/2020)

Nơi công tác: Trường Đại học Hải Phòng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: quangbx.math AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Thời gian hoạt động của Bùi Xuân Quang

01/12/2019 tới 29/02/2020: vào làm việc tại viện