Cấn Văn Hảo

Nghiên cứu viên trẻ (01/07/2018 - 31/07/2018)

Nơi công tác: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: cvhao AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 14

Thời gian hoạt động của Cấn Văn Hảo

01/07 tới 31/07/2018: vào làm việc tại viện