Cao Huy Linh

Nghiên cứu viên (01/03/2019 - 31/05/2019)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: huylinh2002 AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 12

Thời gian hoạt động của Cao Huy Linh

01/03 tới 31/05/2019: vào làm việc tại viện

01/11/2013 tới 31/01/2014: vào làm việc tại viện

01/08 tới 31/08/2016: vào làm việc tại viện

01/04 tới 30/06/2016: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Phương pháp đồng điều trong đại số, hình học và tổ hợp