Christine Thomas Agnan

Khách mời (01/03/2024 - 30/04/2024)

Nơi công tác: TSE-R, Université Toulouse 1

Vị trí tại Viện: Khách mời

Điện thoại:

Email: christine.thomas AT tse-fr.eu

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Christine Thomas Agnan

01/03 tới 30/04/2024: vào làm việc tại viện

24/10 tới 25/11/2022: vào làm việc tại viện