Đặng Quốc Huy

Nghiên cứu viên - Sau TS (01/11/2021 - 31/10/2022)

Nơi công tác:

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Điện thoại:

Email: huydangquoc3011 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C203

Máy lẻ: 122

Thời gian hoạt động của Đặng Quốc Huy

01/11/2021 tới 31/10/2022: vào làm việc tại viện