Đào Phương Bắc

Nghiên cứu viên (01/01/2022 - 30/04/2022)

Nơi công tác: ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: dpbac.vnu AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Đào Phương Bắc

01/01 tới 30/04/2022: vào làm việc tại viện

01/06 tới 31/07/2021: vào làm việc tại viện

01/06 tới 31/08/2018: vào làm việc tại viện

01/08 tới 31/12/2016: vào làm việc tại viện

01/06 tới 31/08/2012: vào làm việc tại viện