Đào Văn Thịnh

Nghiên cứu viên – sau TS (01/01/2023 - 31/12/2023)

Nơi công tác: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên – sau TS

Điện thoại:

Email: daothinh1812@gmail.com

Website

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Đào Văn Thịnh

01/01 tới 31/12/2023: vào làm việc tại viện