Đinh Công Hướng

Nghiên cứu viên chính (01/11/2021 - 31/01/2022)

Nơi công tác: Trường Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: dinhconghuong AT qnu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: B102

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Đinh Công Hướng

01/11/2021 tới 31/01/2022: vào làm việc tại viện

01/04 tới 30/06/2018: vào làm việc tại viện