Đinh Dũng

Nghiên cứu viên cao cấp (01/05/2018 - 31/07/2018)

Nơi công tác: Viện Công nghệ thông tin-ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: dinhzung AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 10

Thời gian hoạt động của Đinh Dũng

01/05 tới 31/07/2018: vào làm việc tại viện

01/10/2016 tới 31/01/2017: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

01/03 tới 31/08/2014: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Xấp xỉ hàm có số biến rất lớn hoặc vô hạn và ứng dụng