Đinh Dũng

Nghiên cứu viên cao cấp (01/11/2021 - 31/01/2022)

Nơi công tác: Viện Công nghệ thông tin-ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: dinhzung AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: A303

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Đinh Dũng

01/11/2021 tới 31/01/2022: vào làm việc tại viện

01/07 tới 30/09/2020: vào làm việc tại viện

01/05 tới 31/07/2018: vào làm việc tại viện

01/10/2016 tới 31/01/2017: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

01/03 tới 31/08/2014: vào làm việc tại viện