Đinh Quang Hải

Nghiên cứu viên chính (13/05/2022 - 12/07/2022)

Nơi công tác: Kent State University, Trumbull. Ohio, USA

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: hdinh AT kent.edu

Website

Phòng làm việc: B8

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Đinh Quang Hải

13/05 tới 12/07/2022: vào làm việc tại viện

01/04 tới 31/05/2016: vào làm việc tại viện