Đinh Thanh Đức

Nghiên cứu viên chính (01/07/2022 - 30/09/2022)

Nơi công tác: Trường Đại học Quy nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: dinhthanhduc AT qnu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Đinh Thanh Đức

01/07 tới 30/09/2022: vào làm việc tại viện