Đinh Thành Trung

Nghiên cứu viên trẻ (01/03/2019 - 31/05/2019)

Nơi công tác: Đại học FPT

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: dttrung78 AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 40

Thời gian hoạt động của Đinh Thành Trung

01/03 tới 31/05/2019: vào làm việc tại viện

01/12/2013 tới 28/02/2014: vào làm việc tại viện