Đỗ Hoàng Sơn

Nghiên cứu viên - Sau TS (01/07/2020 - 31/12/2020)

Nơi công tác: Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Điện thoại:

Email: dhson AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Đỗ Hoàng Sơn

01/07 tới 31/12/2020: vào làm việc tại viện

01/09/2019 tới 29/02/2020: vào làm việc tại viện