Đỗ Ngọc Yến

Nghiên cứu viên trẻ (01/03/2019 - 31/05/2019)

Nơi công tác: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Tp. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: dongocyen.dhsp AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 17

Thời gian hoạt động của Đỗ Ngọc Yến

01/03 tới 31/05/2019: vào làm việc tại viện