Đỗ Phan Thuận

Nghiên cứu viên chính (08/04/2019 - 08/07/2019)

Nơi công tác: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: dophanthuan AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Đỗ Phan Thuận

08/04 tới 08/07/2019: vào làm việc tại viện

01/04 tới 31/07/2014: vào làm việc tại viện