Dương Ngọc Sơn

NCVC (01/07/2023 - 30/09/2023)

Nơi công tác: Trường Đại học Phenikaa

Vị trí tại Viện: NCVC

Điện thoại:

Email: son.duong@mail.ru

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Dương Ngọc Sơn

01/07 tới 30/09/2023: vào làm việc tại viện