Dương Thị Kim Huyền

Nghiên cứu viên (01/04/2024 - 30/06/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học Phenikaa

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: kimhuyenhy@gmail.com

Website

Phòng làm việc: B402

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Dương Thị Kim Huyền

01/04 tới 30/06/2024: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện