Dương Trọng Luyện

Nghiên cứu viên (01/09/2018 - 31/12/2018)

Nơi công tác: Đại học Hoa Lư

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: dtluyen.dnb AT moet.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 18

Thời gian hoạt động của Dương Trọng Luyện

01/09 tới 31/12/2018: vào làm việc tại viện

01/09/2016 tới 31/01/2017: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết phương trình đạo hàm riêng