Felipe Ignacio Lara Obreque

Nghiên cứu viên chính (16/05/2024 - 15/07/2024)

Nơi công tác: University of Tarapacá

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: felipelaraobreque@gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Felipe Ignacio Lara Obreque

16/05 tới 15/07/2024: vào làm việc tại viện