Fujiie Setsuro

Nghiên cứu viên cao cấp (20/09/2022 - 20/11/2022)

Nơi công tác: Ritsumeikan University Kyoto, Japan

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: fujiie AT fc.ritsumei.ac.jp

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Fujiie Setsuro

20/09 tới 20/11/2022: vào làm việc tại viện

01/10 tới 30/11/2021: vào làm việc tại viện