Galina Kurina

Nghiên cứu viên cao cấp (01/03/2023 - 30/04/2023)

Nơi công tác: Federal Research Center: Computer Science and Control (Voronezh State University)

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: kurina AT math.vsu.ru

Website

Phòng làm việc: B304

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Galina Kurina

01/03 tới 30/04/2023: vào làm việc tại viện