Hồ Tú Bảo

VIASM’s Research Professor (29/01/2016 - 31/03/2016)

Nơi công tác: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Giám đốc Khoa học Viện John von Newmann, Đại học Quốc giá TP Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: VIASM’s Research Professor

Điện thoại:

Email: bao AT viasm.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 10

Thời gian hoạt động của Hồ Tú Bảo

29/01 tới 31/03/2016: vào làm việc tại viện

18/06 tới 18/08/2012: vào làm việc tại viện