Guangjun Zhu

Nghiên cứu viên chính (10/07/2024 - 10/08/2024)

Nơi công tác: Department of Mathematics, Suzhou University, No. 1 Shizi Street, Suzhou 215006, Jiangsu province, China

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: zhuguangjun@suda.edu.cn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Guangjun Zhu

10/07 tới 10/08/2024: vào làm việc tại viện