Hà Duy Hưng

Nghiên cứu viên (01/09/2023 - 30/11/2023)

Nơi công tác: Trường THPT Chuyên - Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: hunghaduy AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 40

Thời gian hoạt động của Hà Duy Hưng

01/09 tới 30/11/2023: vào làm việc tại viện

05/08 tới 31/10/2019: vào làm việc tại viện

01/04 tới 31/07/2016: vào làm việc tại viện